USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 40

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků, podepsaná v Moskvě dne 14. října 1987 (tisk 56)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. května 1988 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Úmluvou o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků, podepsanou v Moskvě dne 14. října 1987.

Kocinová v. r., Kubeš v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP