USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 38

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, podepsaná ve Vídni dne 26. září 1986 (tisk 60)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. května 1988 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Úmluvou o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, podepsanou ve Vídni dne 26. září 1986 a. s prohlášením, že Československá socialistická republika nebude vázána ustanovením jejího článku 13 odst. 2.

Kocinová v. r., Kubeš v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP