USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 36

ke zprávě o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 16. prosince 1987 do 18. dubna 1988 (tisk 58)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. dubna 1988 schválilo zprávu o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 16. prosince 1987 do 18. dubna 1988.

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP