USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 33

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o vytvoření společné organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí, podepsaná v Moskvě dne 27. dubna 1987 (tisk 51)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. dubna 1988 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dohodou o vytvoření společné organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí, podepsanou v Moskvě dne 27. dubna 1987.

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP