USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 30

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu (tisk 45)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1987

A. podle § 40 odst.. 4 a § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb.,

zvolilo

soudci z povolání vojenských soudů

vojenského obvodového soudu Plzeň kpt. Miloslava Willa

vojenského obvodového soudu Hradec Králové mjr. Michala Grigera

B. podle § 52 odst. 1 uvedeného zákona

zprostilo

funkce soudce z povolání

vojenského obvodového soudu Bratislava pplk. JUDr. Jána Pláňavského.

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP