USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 29

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 44)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů. dne 15. prosince 1987 podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb.,

zvolilo

plk. JUDr. Jozefa Halčina

plk. JUDr. Josefa Hlaváčka

mjr. JUDr. Michala Mikláše

soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP