USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 19

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu, přijatá v New Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987 (tisk 22)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky přijalo na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. června 1987 toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Mezinárodní úmluvou proti apartheidu ve sportu, přijatou v New Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsanou za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987.

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP