USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 10

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 18)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. března 1987 podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb.,

zvolilo

JUDr. Miroslava Vavrečku

soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

Pažická v. r., Škula v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP