USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 6

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 9)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 3. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. prosince 1986

A. podle § 40 odst. 4 a § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb.,

zvolilo soudci z povolání vojenských soudů

vyššího vojenského soudu Příbram

pplk. JUDr. Josefa HLAVÁČKA

vyššího vojenského soudu Tábor

kpt. JUDr. Jiřího HORÁKA

kpt. Zdeňka KUČERU

vojenského obvodového soudu Plzeň

pplk. Štěpána BEDNÁŘE

vojenského obvodového soudu Litoměřice

plk. JUDr. Josefa HUŤKU

pplk. JUDr. Jaroslava SVOBODU

vojenského obvodového soudu České Budějovice

pplk. Jaroslava KOMÁRKA

mjr. Pavla PAVLÁTKU

vojenského obvodového soudu Bratislava

pplk. JUDr. Milana HANZELA

vojenského obvodového soudu Banská Bystrica

plk. Štefana MADERA

B. podle § 52 odst. 1 uvedeného zákona

zprostilo funkcí soudců z povolání

vyššího vojenského soudu Příbram

plk. JUDr. Mojmíra POSPÍŠILA

vyššího vojenského soudu Tábor

plk. JUDr. Oldřicha KUČERU.

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP