USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 4

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v New Delhi dne 27. ledna 1986

(tisk 5)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky přijalo na 3. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. prosince 1986 toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolem k ní, podepsanými v New Delhi dne 27. ledna 1986.

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP