Středa 9. května 1990

Proto bychom chtěli apelovat na uvážlivější a soudnější část těch mladých lidí, kteří se hlásí ke hnutí "holých lebek" (angl. skinheads), aby se nenechávala strhávat k projevům rasové nenávisti, zdržela se verbálních či fyzických útoků proti rómským a vietnamským spoluobčanům a aby nestavěla vládu národního porozumění, národní vlády i prezidenta republiky před rozhodnutí, zda pro ochranu osobní bezpečnosti obyvatel tmavší pleti používat represivních prostředků, či ne.

Dále apeluji také na rómské občany, aby nepropadali beznaději a dojmu, že v naší zemi se jim nedostane zastání a ochrany, že na rozdíl od totalitního režimu jim demokracie není schopna zajistit osobní bezpečnost a že jsou tedy nuceni vyzbrojit se noži, sekyrami a vzít věc do vlastních rukou. Nic z toho není pravdou. Naše společenská a politická orientace je a vždy bude zásadně antirasistická, antinacionální a antišovinistická. Naše vláda musí najít cestu, jak se postarat o osobní bezpečnost všech obyvatel našeho státu. Rómové jsou rovnoprávní občané našeho státu. Je nepřípustné a zcela proti civilizačnímu stupni společnosti konce 20. století, aby menšina či skupina obyvatel se jakkoli ozbrojila a vystupovala militantně, byť i na svoji obranu. Ještě jednou zdůrazňujeme: úlohou státu v demokratickém zřízení je chránit a podporovat svobodný rozvoj osobnosti a společenských skupin a zajistit jejich bezpečnost.

Totalitní systém sice byl schopen držet výbuchy emocí a konfliktů účinně na uzdě, ale jedině za cenu nadměrného využívání represivního aparátu ministerstva vnitra a za cenu přivedení naší společnosti na pokraj duchovního, ekonomického, ekologického i kulturního krachu.

Za svobodu, kterou jsme si vydobyli, musíme bohužel zaplatit překonáváním dílčích, často velice nepříjemných a bolestných, ale doufejme, že jen krátkodobých, problémů. Za 42 let totalitní zvůle se jich nahromadilo nesčíslně.

Jsme přesvědčeni, že uvědomělá část Čechů a Slováků, Rómů, členů nově vznikajících stran, bezpartijních i komunistů a dalších vrstev naší společnosti, třeba i skinheadů, si nepřeje již nikdy návrat totalitních struktur, ale ani vážné komplikace a zdržování současných společenských procesů zejména dnes, necelý měsíc před prvními svobodnými volbami (po roce 1948) a v době, kdy složitě hledáme cestu ekonomického přerodu.

Vyzýváme všechny spoluobčany, aby působili na své okolí v duchu hodnot, ke kterým se oba naše národy po listopadové revoluci přihlásily, a které nám získaly velký kredit před zraky mnoha národů světa. Tedy v duchu nenásilí a tolerance.

Vyzýváme vládu národního porozumění a národní vlády, aby se intenzivně a do hloubky věnovaly tomuto novému problému, aby se snažily pochopit jeho skutečné příčiny a důsledky a aby přijaly opatření k jeho vyřešení v důsledku sametové revoluce.

Níže podepsaní poslanci Federálního shromáždění při svém posledním zasedání. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji poslanci Kocábovi. Obdržel jsem několik návrhů, aby se tento text stal předmětem hlasování a stal se společnou výzvou Federálního shromáždění. Vzhledem k tomu, že před hlasováním by bylo potřeba, abychom k tomu ještě diskutovali, a nedomnívám se, že je nejvhodnější doba na diskusi, doporučuji, aby byly vyloženy archy na stolech, na kterých bývá prezence, a kdo bude chtít, ať tam napíše své jméno a připojí svůj podpis.

O slovo se hlásí poslanec Lis.

Poslanec SN L. Lis: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, mám dvě připomínky. Za prvé text je příliš dlouhý a nebude čtivý. To je vážný problém. Měl by být kratší a údernější.

Za druhé jsem zásadně proti pasáži o rozněcování vášní v konfliktu mezi ministerstvem vnitra atd. To je zcela neobjektivní a nesprávné hodnocení, protože nejde o žádné rozněcování vášní, ale o řešení konkrétní situace, která vznikla s tím, že na ministerstvu vnitra v bezpečnostní situaci jsou vážné závady. To bylo vesměs řečeno. Proto je to v rozporu s objektivní situací.

Poslankyně SL V. Parkánová: Vážené Federální shromáždění, já jsem měla v podstatě obsahově shodnou připomínku. Pokud si vzpomínám, pan poslanec Kocáb formuloval přesně slova jako "zbytečná" a "nebezpečná" aféra. Proti tomu musím protestovat.

Poslanec SL M. Kocáb: Myslím, že by se to velice jednoduše dalo vyřešit takto: sotva utichla nebezpečná aféra pro ministerstvo vnitra. Nebo vypustit celou tuto pasáž.

Poslanec SL V. Benda: Já bych rád, aby se definovalo to, co se s tím udělá. Jestli se to vyloží venku, tak není třeba diskutovat. Jestli ne, tak je třeba diskutovat.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Navrhoval jsem, aby tyto listy byly vyloženy venku.

Poslanec SL M. Soldát: Já bych se také pod to podepsal. My to nikomu nevnucujeme, kdo se nechce podepsat, tak se podepsat nemusí. Kdo chce, ať se podepíše. Jako návrh na usnesení bych to nedával, bude to názor podepsaný poslanci.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Myslím, že můžeme debatu k tomuto bodu ukončit.

(Hlas z pléna: Vážené kolegyne, kolegovia, ak to pôjde v tomto texte, s ktorým nesúhlasia všetci, tak sa podpíšú len určití poslanci a potom to nemôže byť vyhlásenie celého Federálneho zhromaždenia.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: To není vyhlášení celého Federálního shromáždění. Kdyby to mělo být vyhlášení celého Federálního shromáždění, tak k tomu otevřeme rozpravu a budeme to schvalovat usnesením. Já se obávám, že když to budeme chtít schvalovat usnesením, tak tady budeme sedět ještě dvě hodiny. Protože to považuji za nereálné, proto navrhuji, aby byly vyloženy podpisové archy. Komu se to líbí, podepíše, komu se to nelíbí, tak to nepodepíše. Bude to stanovisko skupiny poslanců. Hlásí se poslanec Kolmistr.

Poslanec SL V. Kolmistr: Mám faktickou připomínku. Myslím, že lze souhlasit s tím, co říká pan předsedající, ale pokud by tam zůstala část týkající se ministerstva vnitra, tak ta skupina poslanců přehodnocuje včerejší jednání, které skončilo některými dohodami. Proto myslím, že by bylo třeba tuto větu vypustit.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: O slovo pořádal místopředseda federální vlády pan Čarnogurský.

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, já som si pripravil hodnotiacu reč na záver tejto spoločnej schôdze a na záver vášho funkčného obdobia v mene federálnej vlády poďakovať za spoluprácu, ktorú ste poskytli federálnej vláde.

Vládne návrhy zákonov, ktoré vláda predložila, ste prijali v plnej slobode s pozmeňovacími návrhmi, ku ktorým sa vláda vyjadrovala a z vežké časti s nimi i vláda súhlasila. Na záver dokonca návrh zákona, ktorý vláda neodporučila, ste neschválili. Je vidno, že naša spolupráca byla dobrá, v plné slobode a já vám ďakujem za túto spoluprácu. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu místopředsedovi federální vlády. Domnívám se, že i my můžeme tlumočit pozdravy a poděkování za spolupráci celé federální vládě.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, uzavírám maratón uplynulých šesti dnů, kdy jsme schválili více než dvě desítky nových zákonů a řadu dalších materiálů. Současně tím také uzavíráme jedno období v historii tohoto parlamentu a také v historii života každého z nás. Toto Federální shromáždění, v této personální skladbě, se zrodilo v bouřlivém období a takovou skutečností byla poznamenána jeho činnost. Myslím si, že je povinností obou nás, předsedů sněmoven, poděkovat vám vřele za vaši spolupráci, poděkovat vám za vaše úsilí, které bylo nesporné a které jste vynakládali v zájmu dobré věci v nesnadných podmínkách, často za komplikovaných okolností.

Děkuji vám jménem předsedy Sněmovny národů ing. Jozefa Stanka i jménem svým a toto zasedání a tedy i naše funkční období uzavírám.

Chtěl bych vás ještě informovat o tom, že autobus do zmíněné oblasti, kde není spojení, odjede asi do 10 minut po skončení zasedání. (Potlesk.)

(Schůze skončena ve 22.10 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP