Úterý 8. května 1990

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Slovo má poslanec Doležal.

Poslanec SL J. Doležal: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové. Mám jen malou faktickou připomínku k tomu, co říkal pan poslanec Soldát. Ekologické záležitosti jsou toho charakteru, že na sebe vážou i určité citové prvky a vzbuzují emoce. Zdá se mi, že co tady připomínal poslanec Soldát, bylo v určitých rysech takovými emocemi poznamenáno.

Nemyslím si, že by například bylo vhodné tvrdit, že vláda je tu od toho, aby poslouchala parlament. Zákonodárná a výkonná složka musejí nějakým způsobem spolupracovat. To není to hlavní, co bych chtěl namítnout. Poslanec Soldát mluvil o tom, že parlament už několikrát ze své iniciativy vydal určité zákony. To je sice pravda, ale mně se zdá - ať mi to někdo vyvrátí, není-li to pravda - že tady jde o jiný problém. Parlament tady ze své iniciativy zákonem zřizuje vládní orgán, to znamená, že zasahuje do kompetence výkonné složky. To by podle mého názoru parlament dělat neměl.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji Do rozpravy se ještě hlásí poslanec Šremer.

Poslanec SL P. Šremer: Vážené Federální shromáždění, domnívám se, že mnoho zde pramení z určitého nedorozumění. Vypadá to tak, že toto je nějaká divočina, kterou výbor pro životní prostředí najednou dal na papír, a bylo to. Nikoliv. Tato věc se připravovala několik měsíců. Připravovala se na vládní úrovni, připravovala se konzultacemi na úrovni republik apod. Do toho byly zabudovány i připomínky z Čech, Slovenska, připomínky například slovenské vlády, místopředsedy vlády Ondruše a další.

Dále bych chtěl upozornit na jednu věc. Je zde vyvolávána taková představa, že zase přibude jeden další orgán. Je jasné, že jsme všichni pro to, aby bylo co nejméně orgánů, byrokracie apod. Podívejme se však kolem sebe na naše vyspělé sousedy. I malé Rakousko jako spolková země má svůj orgán na úrovni ministerstva a jednotlivé spolkové země mají své orgány, například Dolní Rakousko. To jsou zkušenosti. Stejně tak je tomu ve Federativní republice Německo, kde je podobný orgán na úrovni federace i na úrovni jednotlivých zemí. My neobjevujeme Ameriku. U rozvinutých zemí je to nezbytná nutnost. Neměli bychom se tomu bránit. Bez toho to nejde. Zásadní koncepční práce takového orgánu je nutná. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hovořit bude poslanec Červenka.

Poslanec SN Z. Červenka: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, zaznělo tu hodně hlasů hlavně ze strany techniků, kteří jednoznačně vidí nutnost vytvoření federálního úřadu. Myslím, že tito technici, kteří pracují s normami a kteří znají systém ochrany životního prostředí ve světě, podali dostatečně důrazné důkazy o tom, proč je třeba takový federální úřad zřídit. Na druhé straně se tu ozvali ekonomové jako pan Kučerák, politici jako pan Zelenay, kteří podle mého názoru nemají dostatečný přehled o tom, co by vlastně tento úřad měl dělat.

Jeho důležitost vidíme - my technici, kteří tu jsme - v tom, že je třeba takovýto úřad jednoznačně vytvořit z hlediska normotvorného, z hlediska ochrany na základě zákona. Proto plně podporuji, aby byl takový úřad vytvořen. Nebude to úřad navíc, bude to jeden z nejdůležitějších úřadů, který tento parlament schválí. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Ptám se jestli si ještě někdo z poslankyň a poslanců přeje vystoupit v rozpravě? Poslanec Bartoš.

Poslanec SL M. Bartoš: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že prodlužuji tuto exhibici. Když tu hovořili technici, dovolil bych si já promluvit jako lékař. Málokdy si pacient uvědomí závažnost své nemoci, dokud není nemocen. My si pravděpodobně neuvědomujeme, nakolik je nemocná naše země a nakolik jsou ekologické problémy závažné.

Má-li tato připomínka být faktická, uvedu jeden fakt. Vodárenská řeka Jizera zásobuje dvě třetiny Prahy vodou. Do této řeky vypouští jedna továrna 640 kilogramů olova ročně, byť norma připouští 36 kilogramů. Myslím, že k tomu není co dodat, jen upozorňuji, že otrava těžkými kovy znamená nejprve impotenci a pak smrt. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hovořit bude poslanec Mandler.

Poslanec SL E. Mandler: Vážené dámy a pánové, mám jen stručnou připomínku k tomu, abychom se v žádném případě nedali svést k tomu, že bychom směšovali dvě věci: máme-li teď tady zřídit proti vůli vlády její úřad, a to, jak kdo chápeme prekérnost a důležitost ochrany životního prostředí. Já si myslím, že jakmile tyto dvě věci smícháme dohromady, dostaneme se přinejmenším na cestu k demagogii.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hovořit bude poslanec Habovštiak.

Poslanec SL J. Habovštiak: Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, pred pár týždňami som tu hovoril o znečisťovaní životného prostredia Hornej Oravy, kde nám hynú lesy v karpatskej oblasti. 40 % lesov je postihnutých exhaláciami z ostravsko-katowickej aglomerácie. Bolo mi na to povedané, že existuje medzinárodný finančný fond, ktorý by mal tieto problémy riešiť v rámci Európy. Škandinávci vraj zistili, že omnoho účelnejšie je dať 10 miliónov Kčs na riešenie problémov priamo v Katowiciach a v Ostrave, ako 100 mil. Kčs u nich vo Švédsku. Pýtam sa, ak taký finančný fond bude vytvorený, kto ho bude koordinovať, keď nebudeme mať taký úrad, kto potom celú túto záležitosť koordinácie životného prostredia a riešenie problémov s ním súvisiacich bude riadiť a koordinovať? V požnohospodárstve máme problémy s pôdou. Je tomu tak preto, že nemá gazdu. I na životné prostredie potrebujeme gazdu.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hovořit bude poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že jsme přijali kvapně mnoho zákonů, které možná bude nový parlament upravovat. Přijali jsme je, protože jejich přijetí bylo nezbytně nutné. Proto nevidím důvod, proč bychom neměli přijmout další podle mého názoru jeden z nejdůležitějších. Chci tím říci pro někoho možná extrémní příklad. Nač nám budou zákony, které jsme dosud přijaly, když se může brzy stát, že je bude potřebovat čím dál tím méně lidí, pokud okamžitě neučiníme první kroky k tomu, abychom zajistili řešení ekologické problematiky.

Bylo tu řečeno mnoho argumentů pro a proti. Můj jediný argument je ten, že žiji 8 let v Severočeském kraji. Chtěl bych vám připomenout návštěvu pana prezidenta v Severočeském kraji v únoru letošního roku, kterou komentovali někteří novináři v tisku slovy "prezident v mlze a dýmu". Já jsem si říkal, že bych byl velmi rád, kdybych měl možnost pana prezidenta pozvat k nám za 3-4 roky a pochlubit se mu tím, co dobrého jsme dokázali, ale začínám mít obavy jestli bude ještě kam ho pozvat.

Já bych nepřál kolegům, kteří mají snahu negovat přijetí tohoto zákona, aby viděli své děti tak, jako rodiče z postižených oblastí, když jsou jejich děti při inverzích sváženy do nemocnic.

Apeluji na vás všechny, abyste dokázali překročit svůj stín. Mnohokráte jsem slyšel kritiku na to, že výbor pro životní prostředí je zbytečný. Myslím, že v okamžiku, kdy dokazuje, že tomu tak není, by neměla být jeho oprávněná snaha negována. Proto vás žádám, dámy a pánové, abyste snahu tohoto výboru podpořili svým kladným hlasováním. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Přeje si ještě někdo z poslanců slovo? Hovořit bude poslanec Kovář.

Poslanec SN M. Kovář: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Klub VPN, jehož jsem členem, sice zavazuje poslance, aby v tomto případě hlasovali proti, ale jako ekolog a člověk, který se bezprostředně stýká ve svých zájmech s postiženými lidmi, musím říci toto : posledně v neděli přišla jedna žena a prosila mě o radu, protože ví, že se zabývám alternativní medicínou, o pomoc jejímu ročnímu dítěti, které má karcinogenní nádor. Po tomto všem respektuji politické ambice a názor ekonomů, politiků atd., ale za sebe musím říci tuto jednu faktickou poznámku:

Zahraniční odborníci na adresu ekonomů, kteří preventivně nezohledňují ekologické aspekty ekonomických aktivit, konstatují, že kdyby Československo vystoupilo ekologicky, mělo by neuvěřitelnou podporu ze Západu. Příznivci čistě ekonomické stránky reformy, mezi něž patří i pan ministr Klaus, toto nerespektují. A myslím si, že toto je ten případ. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský. Děkuji. Prosím, poslanec Šútovec má faktickou poznámku.

Poslanec SL M. Šútovec: Páni poslanci, ako člen poslaneckého Klubu VPN cítim potrebu a povinnosť skorigovať tu domnienku poslanca Kováře, že by snáď Klub poslancov VPN bol inštruovaný zaujať negativné stanovisko k tomuto návrhu. Nie je tomu tak. Poslanci VPN sa budú riadiť každý individuálne svojim svedomím; aspoň nič iného, žiadny iný postup, nebol dohodnutý. To som chcel zdôrazniť, aby nevznikol omyl. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Poslanec A. Mesík.

Poslanec SN J. Mesík: Vážené Federálne zhromaždenie, dámy a páni. Dovožte, aby som zareagoval na niekožko diskusných príspevkov, ktoré tu odzneli. V prvom rade k tomu, čo hovoril pán podpredseda vlády dr. Čarnogurský. Hovoril o vecných dôvodoch stanoviska vlády, správne zdôraznil, že význam problematiky životného prostredia bude stúpať a že ho bude nevyhnutné riešiť, a že k tomu bude potrebné rozdelenie kompetencií. Ovšem tu nie je čas čakať, kým sa rozdelia kompetencie a až potom konať. Je možné vytvoriť tento výbor teraz a je možné, v prípade potreby, ďalej ho rozpracovávať. Mnohí sa tomu bránite, ale sami viete, že množstvo zákonov, ktoré sme prijali, čaká tento osud. Kožko ich je definitívnych? Napriek tomu, pretože nás ekonomika tlačí, sme ich prijali.

Ďalej tu zaznelo tvrdenie podpredsedu vlády, že by bolo predčasné vytvárať tento výbor teraz. Som presvedčený, že opak je pravdou: už dnes je pozde ho vytvárať. Ale keby sme ho nevytvorili dnes, tak by to znamenalo ďalší vežký odsun riešenia.

Ďalej toto celé tu stojí tak, akoby sa parlament priečil vláde. Avšak tak, ako tento parlament, ani táto vláda už nemá dlhé trvanie a tak som presvedčený, že dnes nekonáme proti vláde, ale vytvárame podmienky preto, aby nová vláda mohla skutočne začať riešiť tieto problémy.

Ďalej Ing. Kučerák hovoril niekožko viet, s ktorými by som mohol ostro polemizovť. Všetci dobre vieme, že doterajší systém štátnej správy, roztrieštený medzi jednotlivé rezorty a SKVTIR, tak ho vlastne navrhuje predlžovať Ing. Kučerák, sa naprosto neosvedčil. Všetky rozvinuté krajiny také orgány, aké my navrhujeme na úrovni federácie, majú, a naopak, sa im osvedčili. To, čo on označuje ako agentúra EPA je nesmierne mocný americký úrad, to nie je "len" agentúra, to je viac ako nejaké ministerstvo. Takisto má takúto inštitúciu Spolková republika Nemecko. Takisto Spolková republika Rakúsko, dokonca existuje direktorát na úrovni celého Európskeho spoločenstva pre koordinované riešenie problematiky životného prostredia. Tie to problémy nepoznajú hranice, potrebujeme naprosto efektívne a rýchlo spolupracovať medzi našimi republikami, ako aj s celou Európou a s celým svetom. A k tomu by mal slúžiť, to je jeden zo zmyslov navrhovaného výboru.

Vežmi závažný dôvod pre vznik je aj federálny charakter rezortov, ktoré najviac naše životné prostredie znečisťujú, to je napr. rezort palív a energetiky, hutníctva. Republikové ministerstvá životného prostredia nemajú dostatočnú možnosť ovplyvňovať chovanie podnikov týchto rezortov, a to nie je akademický výrok, to je skúsenosť, ktorá už existuje.

Tento federálny výbor tiež zohrá kžúčovú úlohu pri príprave ekonomickej stratégie našej federácie. Pri jej vytváraní nemôže hrať jedinú rožu ekonomistický prístup tak, ako sa to navrhuje. K tomu je naprosto nutné pristupovať oveža širšie.

Ako pán Kučerák povedal, nie je potrebný žiadny zbytočný medzičlánok, nepotrebujeme ďalšie úrady. Naprosto s ním súhlasím, avšak to, čo navrhujeme, to nie je žiadny medzičlánok, ale to je práve chýbajúci nositež onej chýbajúcej filozofickej koncepcie, za ktorú sa všetci musíme zasadiť.

Výrok poslanca Zelenaya, že náplň Federálneho výboru pre životné prostredie treba hžadať, to je niečo šokujúceho, to proste človek, ktorý pozná problematiku, nemôže akceptovať.

Ďalej - a to nadväzuje na problém, že chceme niečo vláde nariadiť. Už som povedal, že nechceme tejto vláde robiť niečo naprotiveň, ale chceme pomôcť tej vláde, ktorá vznikne po slobodných vožbách. Údajne sa nepatrí vláde diktovať, aké orgány si vytvorí. V tomto prípade je, žiaž, naopak vládu nutné k tomuto riešeniu, riešeniu tak kardinálneho problému, akým ekológia v stredoeurópskom a globálnom merítku je, zdá sa, tlačiť. Pritom je jasné, že medziparlamentná konferencia o životnom prostredí v USA, ktorej sme sa minulý týždeň zúčastnili, jednoznačne ukázala tento trend, - že politika 21. storočia bude politika enviromentálna, politika riešenia globálnych ekologických problémov, ktoré sa po utlmení problémov vojenského ohrozenia stávajú rozhodujúcou otázkou, otázkou eixstencia prežitia tejto civilizácie.

Teda jediný, kto môže vládu, bohužiaž, nútiť k vytvoreniu tohoto federálneho výboru, je práve parlament. Nikto iný na to nemá legálne prostriedky, ak nechceme, aby nás a vládu k tomu dotlačili protesty obyvatežstva. Všetko nasvedčuje tomu, že sa nám vôbec nepodarilo zvrátiť deštruktívny proces a bude potrebné obrovské úsilie k tomu, aby sme len zastavili deštruktívne ekologické procesy, ktoré sa za desaťročia rozbehli. Čiže prostredie sa neustále progresívne zhoršuje a bude predstavovať čoraz väčší ekonomický aj sociálny tlak. Viete, že sú rozsiahle regióny na území Čiech a Slovenska, v ktorých sa ekologické faktory stávajú limitujúcimi nielen rozvoja spoločnosti, ale dnes už aj existencie žudí.

Parlament v tomto prípade nemôže byť servilným partnerom vlády. Preto opakovane navrhujem, aby ste ako poslanci zostali verní deklarovaným programom svojich strán a hnutí. (- K ekologickému programu sa vehementne verbálne hlási aj strana, ku ktorej patrí pán spravodajca dr. Masopust -) a dokázali už teraz a tu, že na životnom prostredí nám naozaj záleží! (Potlesk). Že sme nástrojom vôle obyvatežstva, nie vôle vlády, lebo práve to je podstata parlamentnej demokracie. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji poslanci Mesíkovi. Než dám slovo poslanci Masopustovi, hlásí se paní ministryně Kořínková.

Ministryně-předsedkyně VLK K. Kořínková: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěla bych velice stručně podat informaci o tom, co federální vláda, která nepodléhá samozřejmě diktátu Federálního shromáždění, ale spolupracuje s ním, udělala od okamžiku, kdy přijala své usnesení, že ještě v tomto období - tzn. do voleb 9. června nebude zřizovat Federální výbor pro životní prostředí. Okamžitě s tímto rozhodnutím pověřila předsedu SKVTIR, aby zřídil úsek pro životní prostředí, který by se na úrovni náměstka ministra s příslušnými odbory stal koordinačním centrem ještě této vlády pro koordinaci snah pro zlepšení životního prostředí ve všech federálních orgánech a zároveň zabezpečovat vzájemnou spolupráci s oběma resortními ministerstvy životního prostředí (na Slovensku jde o komisi životního prostředí).

Je vám jistě známo, že většina federálních ministerstev má své útvary, odbory, které se důsledky životního prostředí ve svém odvětví zabývají. Zároveň si jistě pamatujete na programové prohlášení, SKVTIR má za úkol ještě pro tuto vládu (nikoli pro novou vládu) zpracovat koncepci životního prostředí koordinovanou s koncepcí obou republik. Tím má být vlastně vytvořen oficiální podklad pro to, aby nová vláda v rámci svých nových struktur mohla přijmout rozhodnutí o zřízení federálního útvaru pro životní prostředí.

Domnívám se, že šlo spíše o neinformaci, pokud jste se domnívali, že federální vláda v této oblasti vůbec v tomto období nepůsobí.

Za svůj resort VLK bych chtěla říci, že přes vaše názory, že federální vláda nepůsobí, nadále zpracováváme kontroly týkající se životního prostředí. Již v lednu jsme předložili kontrolu realizace ekologických investic která obsahovala období od r. 1986 do r. 1990 a zároveň stav přípravy ekologických investic pro období 1991/92. Nebyla to utěšená zpráva. Samozřejmě vláda i ostatní její členové z ní museli vyvodit důsledky.

V poslední době jsme současně dořešili zprávu o účincích a dopadech ropných látek na naši ekologii v působnosti ministerstva národní obrany, ministerstva dopravy a obou národních ministerstev průmyslu. Tato zpráva předsednictvem federální vlády nebyla přijata a tím bych chtěla apelovat na vás, abyste také pochopili vztahy spolupráce mezi národními republikami a federací, protože přes všechna jednání, která před tím byla vedena na úrovni republik, bylo rozhodnuto, že nejdříve tato zpráva, která je nepěkná, musí být projednána v obou národních republikách, tam přijata další opatření, která by nad rámec 45 opatření, která obsahovala, ještě realizovala politiku obou národních rad a teprve poté bude projednána ve federální vládě.

Obdobným způsobem náš úřad pracuje i na ekologických důsledcích spojených s odchodem sovětských vojsk. Základní informace, které jsme zabezpečili už ve dvou rozsáhlých objektech s konkrétními údaji k jakým poškozením dochází, jsme předali vaší parlamentní komisi pro odchod sovětských vojsk. Doufám, že bude i touto komisí využita. Myslím si, že v tomto okamžiku tedy nelze hovořit o tom, že federální vláda se o životní prostředí nezajímá.

Zároveň bych chtěla říci, že SKVTIR nikoli až tímto opatřením vlády, ale již v minulosti měla plnou působnost, týkající se mezinárodní spolupráce z hlediska životního prostředí, včetně rozsáhlé normotvorné činnosti. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji: Ptám se poslance Zelenaye zda trvá na své faktické poznámce. (Ano.) Trvá.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, skutočne som nechcel zdržiavať váš drahocenný čas, ale bol by som rád, keď sa tu citujú názory poslancov, aby sa citovali presne. Odvolával som sa na jedného z mojich predrečníkov, ktorý povedal to, nad čím som sa i ja podivil. Vlastne som s ním polemizoval. Teda vydávať toto vyhlásenie za moje nie je správne. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Dávám slovo poslanci Masopustovi.

Poslanec SL Z. Masopust: Dámy a pánové, plně se připojuji ke slovům, která vyřkl pan poslanec Šremer. Mnoho z toho, co zde bylo řečeno, pramení z nedorozumění.

Vyslechli jsme mnoho slov o tom, v jak katastrofálním životním prostředí žijeme. Myslím, že v tomto sále není nikdo, kdo by to popíral. Vyslechli jsme mnoho slov o tom, co je třeba k nápravě a ochraně životního prostředí udělat. Opět si myslím, že v tomto sále není nikdo, kdo by to popíral. Vyslechli jsme konečně mnoho slov o tom, jak nezbytné je činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí koordinovat na federální úrovni. Věřím, že ani v tomto případě není v tomto sále nikdo, kdo by toto popíral ...

Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP