Redakční sdělení:

- Ústavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb., o československé federaci je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 158

- Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 160

- Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 150

- Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 31 z roku 1990, pod číslem 175

- Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 32 z roku 1990, pod číslem 178

- Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 32 z roku 1990, pod číslem 179

- Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb., je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 161

- Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 30 z roku 1990, pod číslem 171

- Zákon o vysokých školách je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 30 z roku 1990, pod číslem 172

- Zákon o bohosloveckých fakultách je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 163

- Zákon o zemědělském družstevnictví je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 162

- Zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 31 z roku 1990, pod číslem 176

- Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 32 z roku 1990, pod číslem 180

- Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 30 z roku 1990, pod číslem 173

- Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., a zákona č. 91/1977 Sb., je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 164

- Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 168

- Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 165

- Zákon o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a 74/1990 Sb. je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 169

- Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 167

- Zákon, kterým se ruší zákon č. 180/1990 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 29 z roku 1990, pod číslem 166

- Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR v částce 33 z roku 1990, pod číslem 181Přihlásit/registrovat se do ISP