2. - 9. května 1990

ZPRÁVA O 28. SPOLEČNÉ SCHŮZI

SNĚMOVNY LIDU A SNĚMOVNY NÁRODŮ

Návrh pořadu schůze:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb., o československé federaci (tisk 302)

2. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu (tisk 398)

3. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 347) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 422)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 325) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 434)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád (tisk 326) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 434)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (tisk 327) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 434)

7. Vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví (tisk 397) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 436)

8. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb. (tisk 312) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 411)

9. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) (tisk 313) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 426)

10. Návrh zákona o vysokých školách (tisk 309) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 427)

11. Návrh zákona o teologických fakultách (tisk 356) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 428)

12. Interpelace, otázky a podněty poslanců

13. Vládní návrh zákona o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví (tisk 369) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 435)

14. Vládní návrh zákona o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů (tisk 396) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 410).

15. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy (tisk 357) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 466)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., a zákona č. 91/1977 Sb. (tisk 367) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 409)

17. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře (tisk 344) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 412)

18. Návrh zákona o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 345)

19. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti (tisk 388)

20. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů (tisk 375)

21. Vládní návrh zákona o změnách ve vymezení působnosti ČSFR a jejich organizačním zabezpečení ve věcech tisku a jiných informačních prostředků (tisk 338) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 424)

22. Návrh ústavního zákona o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí (tisk 406)

23. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 - Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk 407)

24. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech (tisk 438)

25. Návrh zákona o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti (tisk 402)

26. Odpovědi na interpelace

27. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisku z majetku (tisk 267)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR

a) návrh na přístup ČSFR k Vídeňské úmluvě o právu smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi

b) návrh na odvolání výhrady k čl. 66 Vídeňské úmluvy o smluvním právu (tisk 268)

29. Zpráva o činnosti společné komise Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled nad vyšetřováním událostí ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 430)

30. Zpráva o činnosti komise pro dohled na stažení sovětských vojsk z Československa (tisk 432)

31. Zpráva komise Federálního shromáždění pro zpracování analýzy finančních vztahů mezi rozpočtem československé federace, republik a politickými stranami a politickými hnutími

32. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. dubna do 1. května 1990

33. Závěrečný projev předsedy Federálního shromáždění.

Praha 1990


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP