2. - 9. května 1990

OBSAH

zprávy o 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů konané ve dnech 2., 3., 4., 7., 8. a 9. května 1990

1. den - středa 2. května 1990

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda Sněmovny lidu J. Bartončík)

Prezidiální sdělení

Připomínka poslance SL M. Zemana

Připomínka poslance SL V. Bendy

Připomínka poslance SL M. Soldáta

Připomínka poslance SN P. Kulana

Připomínka poslance SN R. Zelenaye

Připomínka poslance SN J. Hladíka

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Návrh ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb., o československé federaci (tisk 302)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR Ján Čarnogurský

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec E. Mandler

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec M. Poslúch

Ústavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb., o československé federaci (tisk 302) schválen

2. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu (tisk 398)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR Ján Čarnogurský

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně P. Čáslavská

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně V. Parkánová

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu (tisk 398) schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

3. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 347) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 422)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj A. Delong

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec A. Nemec

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec M. Soldát

Vystoupení poslance Sněmovny lidu L. Dvořáka

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 325) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 434)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád (tisk 326) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 434)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (tisk 327) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 434)

Návrh odůvodňuje generální prokurátor ČSFR JUDr. T. Böhm

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Olej

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec L. Dvořák

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Tomana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny národů Š. Glezgo a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu L. Fanty

Vystoupení poslance Sněmovny lidu E. Mandlera

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Jansty

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Takácse

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Šaška

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Zemana

Vystoupení poslance Sněmovny lidu A. Battěka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu B. Doležala

Vystoupení místopředsedy Sněmovny lidu J. Langoše a pozměňovací návrh

Závěrečné slovo generálního prokurátora ČSFR JUDr. T. Böhma

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Pozměňovací návrhy společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu poslance L. Dvořáka

První pozměňovací návrh nebyl schválen

Druhý pozměňovací návrh byl schválen

Poznámka poslance Sněmovny národů K. Stomeho

Třetí pozměňovací návrh byl schválen

Čtvrtý pozměňovací návrh nebyl schválen

Pátý pozměňovací návrh nebyl schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád (tisk 326) schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (tisk 327) schválen

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 347) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec M. Soldát

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Baruše

Pozměňovací návrh schválen

Ústavní zákon, který se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Zb., o československé federaci (tisk 347) schválen

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Pospíšila a otázka ministru zemědělství a výživy ČSFR O. Burskému

Odpověď ministra zemědělství a výživy ČSFR O. Burského na otázku poslance Sněmovny lidu J. Pospíšila

Schůze přerušena

2. den - čtvrtek 3. května 1990

(Řízení schůze - místopředseda FS B. Kučera)

7. Vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví (tisk 397) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 436)

Návrh odůvodňuje ministr zemědělství a výživy ČSFR O Burský

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec S. Zamazal

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Lux

Vystoupení poslance Sněmovny lidu F. Axmanna a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Tolara

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Ládra

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Kováře a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu I. Fišery

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Andrýska a pozměňovací návrh

Poznámka poslance Sněmovny národů J. Fabiána

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Habovštiaka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Slámy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu K. Novosáda a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny národů K. Stomeho

Závěrečné slovo ministra zemědělství a výživy ČSFR O. Burského

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení společného zpravodaje výborů Sněmovny národů J. Luxe

Pozměňovací návrh poslance Sněmovny lidu F. Axmanna schválen

Druhý pozměňovací návrh schválen

Připomínka poslance Sněmovny lidu V. Bendy

Zákon o zemědělském družstevnictví (tisk 397) schválen

8. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1976 Sb. (tisk 312) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 411)

Návrh odůvodňuje místopředsedkyně Sněmovny národů B. Hyková

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec B. Janča

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Z. Sidó

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka a pozměňovací návrh

Závěrečné slovo místopředsedkyně Sněmovny národů B. Hykové

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka

Poznámka poslance Sněmovny lidu B. Janči

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb. (tisk 312) schválen

9. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) (tisk 313) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 426)

Návrh odůvodňuje místopředsedkyně Sněmovny národů B. Hyková

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec B. Janča

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Z. Sidó

Připomínka místopředsedkyně Sněmovny národů B. Hykové

Vystoupení poslankyně Sněmovny lidu J. Stránské a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Kočtúcha

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Balgavého

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Rábela a pozměňovací návrh

Vystoupení poslankyně Sněmovny národů D. Frýbortové a otázka vládě ČSFR

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Ročka

Vystoupení poslankyně Sněmovny národů E. Vitézové a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Musílka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kanise a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Zemana

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Bakšaye a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Balgavého

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Duraye

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Klímy

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance Z. Sidó

Vystoupení společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance B. Janči

První pozměňovací návrh nebyl schválen

Druhý pozměňovací návrh byl poslancem J. Rábelem odvolán

Pozměňovací návrhy poslankyně Vitézové nebyly přijaty

Pozměňovací návrh poslance Kanise nebyl přijat

Pozměňovací návrh poslance Bakšaye - stane se součástí společné zprávy výborů

zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) (tisk 313) schválen

10. Návrh zákona o zrušení Vysoké školy SNB (tisk 402) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 443)

Návrh odůvodňuje poslanec Sněmovny národů V. Mikule

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec L. Lis

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec L. Dvořák

Vystoupení místopředsedy Federálního shromáždění Z. Jičínského

Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti (tisk 402) schválen

11. Návrh zákona o teologických fakultách (tisk 356) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 428)

Návrh odůvodňuje poslanec Sněmovny národů S. Hanák

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec V. Benda

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec M. Lajkep

Zákon o teologických fakultách (tisk 356) schválen

12. Návrh zákona o vysokých školách (tisk 309) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 427)

Návrh odůvodňuje poslanec Sněmovny lidu M. Kusý

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec M. Grebeníček

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec T. Ctibor

(Řízení schůze převzal první místopředseda Federálního shromáždění S. Kukrál)

14. Interpelace, otázky a podněty poslanců

Otázka poslance Sněmovny lidu M. Geci

Interpelace poslance Sněmovny lidu J. Macka

Otázka poslance Sněmovny lidu P. Čermáka

Interpelace poslance Sněmovny národů M. Ročka

Otázka poslankyně Sněmovny lidu A. Minárové

Otázka poslance Sněmovny národů M. Slavětínského

Interpelace poslankyně Sněmovny lidu H. Flösslerové

Otázka poslance Sněmovny lidu K. Vébra

Interpelace poslance Sněmovny lidu V. Klímy

Otázka poslance Sněmovny národů G. Mede

Otázka poslance Sněmovny lidu P. Balgavého

Interpelace poslance Sněmovny národů M. Kováře

Interpelace poslance Sněmovny lidu I. Fišery

Interpelace poslance Sněmovny lidu M. Tahy

Interpelace poslance Sněmovny lidu J. Habovštiaka

Interpelace poslance Sněmovny lidu V. Slámy

Otázka poslance Sněmovny národů K. Stome

Otázka poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka

Interpelace poslance Sněmovny lidu J. Takácse

Odpověď ministra Federálního cenového úřadu ČSFR ing. L. Dvořáka na otázku poslance Sněmovny lidu P. Čermáka

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Hromádky poslanci Sněmovny lidu M. Geci

Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera na interpelaci poslance Sněmovny národů G. Mede a na otázku poslance Sněmovny lidu P. Čermáka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Čermáka

Poznámka ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského na otázku poslance K. Stome

Odpověď předsedkyně Výboru lidové kontroly ČSFR ing. Květoslavy Kořínkové na otázky poslance Čermáka

Poznámka poslance Sněmovny národů K. Stome

Odpověď ministra národní obrany ČSFR M. Vacka na interpelaci poslance I. Fišery

Poznámka poslance Sněmovny lidu I. Fišery

Připomínka ministra národní obrany ČSFR M. Vacka

Odpověď ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ing. Slavomíra Stračára na interpelaci poslance M. Tahy

Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR A. Barčáka na otázky poslance Kováře a poslance Čermáka

Poznámka poslance Sněmovny národů M. Kováře

Vystoupení ministra zahraničního obchodu ČSFR A. Barčáka

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a předsedy SKVTIR A. Delonga na otázku poslance Balgavého

Připomínka poslance Sněmovny národů M. Soldáta

Schůze přerušena

3. den - pátek 4. května 1990

(Řízení schůze - předseda SN J. Stank)

12. Návrh zákona o vysokých školách (tisk 309) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 427)

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Šolce

Vystoupení ministra národní obrany arm. gen. M. Vacka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu R. Battěka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Baruše a otázka poslanci Kusému a otázka poslanci Masopustovi

Vystoupení poslance Sněmovny národů A. Blažeje

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Maštálka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Soldáta a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Mezníka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Bartoše a doplňující návrh

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Zemana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu R. Filkuse

Vystoupení poslance Sněmovny lidu I. Fišery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Macka

Vystoupení poslance Sněmovny národů Z. Červenky

Vystoupení poslance Sněmovny lidu K. Honnera

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Zemana

Vystoupení poslance Sněmovny národů R. Zelenaye a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Šilhána

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Balgavého a pozměňovací návrh

Poznámka poslance Sněmovny národů R. Zelenaye

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Svobody a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Palouše a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu Z. Masopusta a odpověď na otázku poslance Baruše

Poznámka poslance Sněmovny lidu E. Mandlera

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance Sněmovny lidu F. Axmanna

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Geci

Poznámka místopředsedy FS B. Kučery

Poznámka poslance Sněmovny lidu T. Hradílka

14. Vládní návrh o změnách předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů (tisk 396) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 410)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně V. Gogová

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně D. Vávrová

Vystoupení poslankyně Sněmovny národů H. Michlové

Poznámka ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů (tisk 396) schválen

Poznámka místopředsedy FS B. Kučery

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

12. Návrh zákona o vysokých školách (tisk 309) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 427)

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec T. Ctibor

Poznámky poslance Sněmovny lidu J. Macka

Poznámka poslance Sněmovny lidu Z. Masopusta

Pozměňovací návrh poslance Dymáčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec T. Ctibor

Poznámka poslance Sněmovny lidu J. Macka

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec T. Ctibor

Pozměňovací návrh č. 2 nebyl přijat

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec T. Ctibor

Pozměňovací návrh poslance Baruše nebyl přijat

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec T. Ctibor

Pozměňovací návrh poslance Sněmovny lidu Maštálky nebyl přijat

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec T. Ctibor

Poznámka poslance Sněmovny lidu V. Baruše

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Soldáta

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec T. Ctibor

závěrečné slovo poslance Sněmovny lidu M. Kusého

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec T. Ctibor

Připomínka poslance Sněmovny lidu E. Valka

Poznámka poslance Sněmovny lidu V. Baruše

Zákon o vysokých školách (tisk 309) schválen

Schůze přerušena

4. den - pondělí 7. května 1990

(Řízení schůze - místopředseda FS J. Jenerál)

16. Vládní návrh zákona o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví (tisk 397) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 436)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR V. Komárek

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec L. Fanta

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec V. Vokál

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Kontry a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Žižky a pozměňovací návrhy

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR V. Komárka

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec L. Fanta

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec V. Vokál

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec L. Fanta

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec V. Vokál

Pozměňovací návrh č. 1 byl schválen

Zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví schválen

Návrh místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Vyjádření poslance Sněmovny lidu Z. Masopusta

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Zemana a doporučení vládě ČSFR

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Téry

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Návrh na rozšíření programu o vládní návrh zákona o dani z příjmů nebyl schválen

15. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře (tisk 344) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 412)

Návrh odůvodňuje generální prokurátor ČSFR T. Böhm

Vystoupení poslance Sněmovny národů V. Mikule

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec K. Stome

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Balgavý

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Kose a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Balgavý

Vystoupení poslance Sněmovny lisu K. Kmetě a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu E. Valka

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec K. Stome

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu E. Mandlera

Vystoupení poslance Sněmovny lidu K. Honnera

generální prokurátor České republiky P. Rychetský

Generální prokurátor ČSFR T. Böhm

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec K. Stome

Poznámka poslance Sněmovny lidu L. Kmetě

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec K. Stome

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Balgavý

První pozměňovací návrh poslance Kose nebyl přijat

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lisu poslanec P. Balgavý

Druhý pozměňovací návrh poslance Kose a pozměňovací návrh poslance Kmetě nebyly přijaty

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře (tisk 344) schválen

(Řízení schůze - místopředseda FS J. Šimúth)

16. Návrh zákona o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 345)

Návrh odůvodňuje poslanec Sněmovny lidu P. Toman

Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 345) schválen

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb. (tisk 367) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 409)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec M. Šútovec

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně J. Šmehlíková

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Baruše

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Pozměňovací návrh poslance Sněmovny lidu M. Šútovce byl schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve zněmí zák. opatření předsednictva FS č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb. (tisk 367) schválen

18. Vládní návrh zákona o změnách ve vymezení působnosti ČSFR a jejich organizačním zabezpečení ve věcech tisku a jiných informačních prostředků (tisk 338) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 424)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Štern

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně D. Hornáčková

Zákon o změnách ve vymezení působnosti ČSFR a jejich organizačním zabezpečení ve věci tisku a jiných informačních prostředků (tisk 338) schválen

19. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Nigerijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisku z majetku (tisk 267)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Hrbotický

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně J. Hrbotický

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně J. Pančurová

Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Nigerijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisku z majetku (tisk 267) schválena

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR

a) návrh na přístup ČSFR k Vídeňské úmluvě o právu smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi

b) návrh na odvolání výhrady k čl. 66 Vídeňské úmluvy o smluvním právu (tisk 268)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Medřický

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec M. Sychra

Návrhy na

a) přístup ČSFR k Vídeňské úmluvě o právu smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi

b) odvolání výhrady k čl. 66 Vídeňské úmluvy o smluvním právu (tisk 268)

schváleny

Schůze přerušena

5. den - úterý 8. května 1990

(Řízení schůze - místopředseda FS Z. Jičínský)

27. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů (tisk 375)

Návrh odůvodňuje poslanec Sněmovny národů K. Stome

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec M. Šútovec

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Cuhra

Vystoupení ministryně-předsedkyně VLK K. Kořínkové

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Zemana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu K. Novosáda a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance Sněmovny lidu I. Fišery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Šabaty

Poznámka poslance Sněmovny lidu K. Vébra

Vystoupení poslance Sněmovny národů R. Zelenaye

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Mezníka a pozměňovací návrh

Poznámka poslance Sněmovny lidu V. Bendy

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

22. Návrh ústavního zákona o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí (tisk 406)

23. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk 407)

Návrhy odůvodňuje poslanec Sněmovny lidu M. Soldát

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec Z. Masopust

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Mesík

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Šremera

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Kocába

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Macka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu Z. Křivského

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Téry

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Zemana

Vystoupení poslance Sněmovny lidu E. Mandlera

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Sychry

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Soldáta

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Doležala

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Šremera

Vystoupení poslance Sněmovny národů Z. Červenky

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Bartoše

Vystoupení poslance Sněmovny lidu E. Mandlera

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Habovštiaka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Malého

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Kováře

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Šútovce

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Mesíka

Vystoupení ministryně-předsedkyně Výboru lidové kontroly ČSFR K. Kořínkové

Poznámka poslance Sněmovny národů R. Zelenaye

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec Z. Masopust

Návrh ústavně právních výborů SL a SN nebyl přijat

Projev předsedy FS A. Dubčeka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal předseda FS A. Dubček)

Vystoupení prezidenta ČSFR V. Havla

(Řízení schůze převzal místopředseda FS I. Mičieta)

Prezidiální sdělení

26. Odpověď na interpelaci

Vyjádření poslance Sněmovny národů L. Lise na odpověď k interpelaci

Poznámka předsedy Sněmovny národů J. Stanka

Poznámka poslance Sněmovny národů B. Servuse

Poznámka poslance Sněmovny národů L. Lise

Vystoupení ministra vnitra ČSFR R. Sachera

Poznámka poslance Sněmovny národů L. Lise

Vystoupení poslance Sněmovny národů P. Orbana

Vystoupení místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Andrýska

Vystoupení poslankyně Sněmovny národů V. Klůzové

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Bubeníka

Poznámka poslance Sněmovny národů J. Kučeráka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Šabaty

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Hlavačky

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Palouše

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Šaška

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Macka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Šterna

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Pospíšila

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Šaška

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Kolmistra

Vystoupení poslance Sněmovny národů V. Deyla

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Kováře

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Lajkepa

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Palouše

Vystoupení poslance Sněmovny lidu K. Vébra

Vystoupení ministra vnitra ČSFR R. Sachera

Vystoupení poslance Sněmovny národů L. Lise

Poznámky předsedy Sněmovny národů J. Stanka

Poznámka poslance Sněmovny lidu K. Löbla

Poznámka předsedy Sněmovny národů J. Stanka

Poznámka poslance Sněmovny lidu I. Úlehly

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Malého

Poznámka poslance Sněmovny lidu A. Juriše

Poznámka poslankyně Sněmovny národů Z. Némethové

Schůze přerušena

6. den - středa 9. května 1990

(Řízení schůze - místopředseda FS J. Jenerál)

25. Návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy (tisk 466)

Návrh odůvodňuje poslanec Sněmovny lidu J. Matoušek

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně J. Bočková

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec O. Világi

Zákon, kterým se ruší zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy a kterým se upravují některé další vztahy, týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací schválen

26. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB (tisk 388) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 463)

Návrh odůvodňuje poslankyně Sněmovny lidu J. Petrová

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec A. Černý

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec M. Poslúch

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a 74/1990 Sb. schválen

27. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů (tisk 375) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 470)

Návrh odůvodňuje poslanec Sněmovny národů K. Stome

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec M. Šútovec

Hlas z pléna

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Hromádky

Poznámka poslance Sněmovny lidu R. Battěka

Poznámka místopředsedy FS B. Kučery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu O. Kužílka

Pozměňovací návrh č. 1 nebyl schválen

Pozměňovací návrh č. 2 nebyl schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech ve znění pozdějších předpisů schválen

Vystoupení poslance Sněmovny národů K. Stomeho

Poznámka poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Poznámka poslance Sněmovny lidu J. Konečného

22. Zpráva o činnosti společné komise FS a ČNR pro dohled nad vyšetřováním událostí ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 430)

Zprávu přednáší předseda Sněmovny národů J. Stank

Poznámka poslankyně Sněmovny národů V. Klůzové

Zpráva o činnosti společné komise FS a ČNR pro dohled nad vyšetřováním událostí ze dne 17. listopadu 1990 schválena

23. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1990 Sb., o akciových společnostech (tisk 438)

Návrh odůvodňuje poslanec Sněmovny lidu V. Sláma

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec S. Zamazal

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Kučerák

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Kováře

Vystoupení poslance Sněmovny lidu I. Fišery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu K. Novosáda

Poznámka poslance Sněmovny lidu F. Axmanna

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Šilhána

Poznámka poslance Sněmovny lidu I. Fišery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Pospíšila

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Habovštiaka

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Luxe

Poznámka poslance Sněmovny národů M. Andrýska

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Hladíka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Macka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Téry

Poznámka poslance Sněmovny národů J. Hladíka

Poznámka poslance Sněmovny lidu K. Novosáda

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Kučerák

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec S. Zamazal

Sněmovna lidu a Sněmovna národů se usnesla neprojednávat zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1990 Sb., o akciových společnostech (tisk 438)

29. Zpráva o činnosti komise FS pro dohled nad stažením sovětských vojsk z Československa (tisk 432)

Zprávu odůvodňuje předseda komise poslanec Sněmovny lidu J. Macek

Zpráva o činnosti komise FS pro dohled nad stažením sovětských vojsk z Československa schválena

Poznámka poslance Sněmovny národů K. Stome

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Macka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SL J. Bartončík)

30. Odpovědi členů vlády na interpelaci poslanců

Vystoupení ministra paliv a energetiky ČSFR J. Sůvy

Hlas z pléna

Poznámka ministra paliv a energetiky ČSFR J. Sůvy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Šremera

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Poznámka poslance Sněmovny lidu J. Minky

Vystoupení poslance Sněmovny národů P. Orbana

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Šolce

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Macka

Vystoupení ministra dopravy a spojů ČSFR F. Podleny

Vystoupení poslance Sněmovny lidu I. Fišery

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Šabaty

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Kučeráka

Vystoupení místopředsedy FS B. Kučery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Šabaty

Vystoupení poslance Sněmovny lidu I. Fišery

Poznámka poslance Sněmovny lidu T. Hradílka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu L. Kudláčka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Šabaty

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Dymáčka

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Mezníka

Hlas z pléna

Návrh usnesení poslance Dymáčka nebyl schválen

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Kováře

Vystoupení ministra zemědělství a výživy ČSFR O. Burského

Odpovědi na interpelace vzaty na vědomí

31. Zpráva komise FS pro zpracování analýzy finančních vztahů mezi rozpočtem čs. federace, republik, politickými stranami a politickými hnutími

Zprávu odůvodňuje náměstek generálního prokurátora ČSFR JUDr. O. Veleta

Vystoupení ministryně-předsedkyně VLK ČSFR K. Kořínkové

Poznámka poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Poznámka poslance Sněmovny národů K. Stomeho

Poznámka poslance Sněmovny národů K. Stomeho

Vystoupení poslance Sněmovny národů K. Stomeho

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Konečného

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Tahy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Malého

Vystoupení poslance Sněmovny národů K. Stome

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Soldáta

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Hlas z pléna

Vystoupení poslance Sněmovny národů K. Stome

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Téry

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Hlas z pléna

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance Sněmovny národů M. Zemana a interpelace na předsedu vlády ČSFR M. Čalfu

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Interpelace poslance Sněmovny lidu M. Jansty na ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Interpelace poslance Sněmovny národů J. Luxe na ministra zemědělství a výživy ČSFR O. Burského

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Soldáta

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Medřický

Vystoupení poslance Sněmovny národů R. Zelenaye

Vystoupení poslance Sněmovny lidu Z. Křivského

Poznámka poslance Sněmovny národů R. Zelenaye

Poznámka poslance Sněmovny lidu V. Bendy

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Komise pro dohodovací řízení zvolena

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Malého

Vystoupení místopředsedkyně Sněmovny lidu J. Moltašové

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Vystoupení poslance Sněmovny národů J. Mikule

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Vystoupení poslankyně Sněmovny národů D. Frýbortové

Poznámka poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Malého

Vystoupení poslance Sněmovny národů V. Vokála

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Šilhána

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Malého

Poznámka poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Poznámka poslance Sněmovny lidu V. Šilhána

Poznámka poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Malého

Poznámka poslance Sněmovny lidu Z. Masopusta

Poznámka poslance Sněmovny národů K. Stome

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Vystoupení poslance Sněmovny národů K. Stome

Vystoupení ministryně-předsedkyně Výboru lidové kontroly ČSFR K. Kořínkové

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Poznámka poslance Sněmovny lidu J. Pospíšila

Poznámka poslance Sněmovny národů K. Stome

Poznámka poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Poznámka poslance Sněmovny lidu V. Šilhána

Poznámka poslance Sněmovny lidu J. Šabaty

Poznámka poslance Sněmovny lidu V. Bendy

Vystoupení místopředsedy FS Z. Jičínského

Hlas z pléna

Poznámka poslance Sněmovny lidu M. Soldáta

Hlas z pléna

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Bendy

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Bendy

Vystoupení poslance Sněmovny národů K. Stome

Vystoupení poslance Sněmovny lidu O. Kužílka

Vystoupení poslance Sněmovny lidu V. Mohority

Hlas z pléna

Vystoupení poslance Sněmovny lidu P. Kučery

Usnesení FS ve věci majetku politických stran, hnutí a společenských organizací schváleno

22. Návrh ústavního zákona o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí (tisk 406)

Vystoupení poslance Sněmovny národů K. Stome

Poznámka poslance Sněmovny národů J. Kučeráka

Poznámka poslance Sněmovny národů L. Lise

Poznámka poslance Sněmovny národů Z. Jaroně

Návrh ústavního zákona o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí (tisk 406) nebyl schválen

32. Zpráva o činnosti předsednictva FS, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. dubna do 1. května 1990

Zpráva byla Federálním shromážděním vzata na vědomí

Vystoupení poslance Sněmovny lidu M. Kocába - seznámení s Výzvou

Připomínka poslance Sněmovny národů L. Lise

Připomínka poslankyně V. Parkánové

Připomínka poslance Sněmovny lidu V. Bendy

Připomínka poslance Sněmovny lidu M. Soldáta

Hlas z pléna

Připomínka poslance Sněmovny lidu V. Kolmistra

Závěrečná řeč místopředsedy vlády ČSFR J. Čarnogurského

Schůze skončena


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP