Redakční sdělení:

- Zákon o státním rozpočtu Československé federace na rok 1990 je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 82, částka 19 z roku 1990

- Zákon o sdružování občanů je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 83, částka 19 z roku 1990

- Zákon o právu shromažďovacím je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 84, částka 19 z roku 1990

- Zákon o právu petičním je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 85, částka 19 z roku 1990

- Zákon o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 86, částka 19 z roku 1990

- Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 87, částka 19 z roku 1990

- Zákon, kterým se mění předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 88, částka 19 z roku 1990

- Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb. o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb. je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 90, částka 19 z roku 1990

- Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 89, částka 19 z roku 1990

- Zákon, kterým se mění název republiky je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 81, částka 19 z roku 1990Přihlásit/registrovat se do ISP