Středa 14. března 1990

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

OBSAH

zprávy o 25. spoSněmovnylečné schůzi Sněmovny lidu a národů,

konané dne 14. března 1990

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (první místopředseda FS S. Kukrál)

Prezidiální sdělení

Připomínka místopředsedy FS B. Kučery

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon (tisk 283) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 299)

Návrh odůvodňuje ministr národní obrany ČSSR generálplukovník M. Vacek

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Balgavý

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec A. Nemec

Vystoupení poslance SL J. Bakšaye a otázky ministru národní obrany ČSSR genplk. M. Vackovi

Vystoupení poslankyně SN E. Silvanové

Vystoupení poslance SL J. Ládra

Vystoupení poslankyně SN P. Čáslavské

Vystoupení poslance SL E. Valka

Vystoupení poslance SL R. Battěka

Vystoupení poslance SN P. Muraška a otázka ministru národní obrany ČSSR genplk. M. Vackovi

Vystoupení poslance SL I. Fišery a otázka ministru národní obrany ČSSR genplk. M. Vackovi

Vystoupení poslance SL M. Jansty

Vystoupení poslance SN J. Glace a otázka ministru národní obrany ČSSR genplk. M. Vackovi

Vystoupení poslance SL J. Bubeníka a připomínka k vystoupení ministra národní obrany genplk. M. Vacka

Vystoupení poslance SL P. Balgavého

Vystoupení poslance SL Z. Masopusta

Vystoupení poslance SL L. Dvořáka

Vystoupení poslance SL P. Balgavého

Vystoupení poslance SN P. Raševa

Vystoupení poslance SL J. Krylla

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Odpovědi ministra národní obrany ČSSR generálplukovníka M. Vacka na dotazy poslance SL J. Bakšaye, poslance SN P. Muraška, poslance SL I. Fišery, poslance SN J. Glace a připomínku poslance SL J. Bubeníka

Vystoupení poslance SL Z. Masopusta

Vystoupení poslance SL I. Fišery a otázka na práci ústavně právních výborů FS

Připomínka poslance SL J. Bakšaye

Poznámka poslance SL O. Világi

Odpověď poslance SL Z. Masopusta na poznámku poslance SL O. Világi

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení I. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. J. Čarnogurského

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Pozměňovací návrhy společného zpravodaje výborů SL poslance P. Balgavého

Dotaz ze sálu

Odpověď společného zpravodaje výborů SL poslance P. Balgavého

Připomínka ze sálu

Připomínka poslance SL J. Macka

Vystoupení poslance SN L. Lise

Připomínka ze sálu

Vystoupení poslance SL Z. Masopusta

Otázka poslance SL E. Mandlera

Poznámka poslance SL L. Dvořáka

Vystoupení poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SL V. Mohority

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Návrh poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SL J. Šaška

Poznámka poslance SN J. Machalíka

Vystoupení poslance SN S. Hanáka

Poznámka poslance SL O. Kužílka

Poznámka ze sálu

Připomínka ze sálu

Poznámka poslance SL I. Fišery

Připomínka ze sálu

Vystoupení společného zpravodaje výborů SL poslance P. Balgavého

Otázka poslankyně SN B. Kocinové

Pozměňovací návrh č. 1 schválen

Pozměňovací návrh poslance SL P. Balgavého

Pozměňovací návrh č. 2 schválen

Připomínka poslance SL P. Tomana

Vysvětlení ministra národní obrany ČSSR genplk. M. Vacka

Stanovisko poslance SL P. Bakšaye

Otázka místopředsedkyně SL J. Moltašové poslanci SL J. Bakšayovi

Odpověď poslance J. Bakšaye na otázku místopředsedkyně SL J. Moltašové

Poznámka poslance SL J. Bubeníka

Upřesnění poslance SL J. Bakšaye

Připomínka ze sálu

Pozměňovací návrh č. 3 schválen

Poznámka ze sálu

Poznámka poslance SL V. Klímy

Poznámka poslance SN V. Deyla

Připomínka ze sálu

Poznámka .poslance SL I. Fišery

Poznámka poslance SL M. Kocába

Připomínka poslance SL P. Bagína

Poznámka ze sálu

Poznámka poslance SL M. Kocába

Branný zákon schválen

2. Vládní návrh zákona o civilní službě (tisk 282) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 298)

Návrh odůvodňuje ministr .národní obrany ČSSR generálplukovník M. Vacek

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Bagín

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně D. Trochtová

Vystoupení poslance SN P. Brodského

Vystoupení poslance SN M. Sychry

Vystoupení poslance SL J. Pospíšila

Vystoupení poslance SL I. Takácse

Vystoupení poslance SN M. Andrýska

Vystoupení poslance SL V. Fojtíka

Vystoupení poslance SL Z. Masopusta

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Bagín

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SN M. Sychry

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Bagín

Vystoupení poslance SN M. Andrýska

Připomínka poslance SL J. Macka

Připomínka poslance SL M. Jansty

Připomínka poslance SL J. Macka

Připomínka poslance SL M. Jansty

Připomínka poslance SN K. Stome

Připomínka poslance SL I. Takácse

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín

Poznámka společného zpravodaje výborů SL poslance P. Bagína

Hlasování o protinávrzích

Protinávrh společného zpravodaje výborů SL P. Bagína

Vystoupení poslance SL M. Soldáta

Poznámka společného zpravodaje výborů SL poslance P. Bagína

Poznámka poslance SL A. Černého

Vystoupení ministra národní obrany ČSSR genplk. M. Vacka

Poznámka společného zpravodaje výborů SL poslance P. Bagína

Připomínka poslance SN M. Sychry

Připomínka poslance SN M. Andrýska

Vystoupení poslance SL P. Tomana

Poznámka společného zpravodaje výborů SL poslance P. Bagína

Hlasování o návrhu poslance SN M. Andrýska

Návrh poslance SN M. Andrýska nebyl přijat

Poznámka společného zpravodaje výborů SL poslance P. Bagína

Hlasování o návrhu poslance SL I. Takácse

Návrh poslance SL I. Takacse schválen

Poznámka společného zpravodaje výborů SL poslance P. Bagína

Hlasování o doplňujícím návrhu poslance SL P. Bagína

Zákon o civilní službě schválen

3. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti (tisk 284) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 300)

Návrh odůvodňuje ministr národní obrany ČSSR genplk. M. Vacek

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec V. Čubár

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně M. Bušíková

Vystoupení poslance SN V. Sehnala

Vystoupení poslance SL P. Tomana

Vystoupení poslance SN P. Kulana

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN J. Stank.)

Vystoupení poslance SL E. Valka

Interpelace poslance SN J. Stütza

Vystoupení poslance SL M. Grebeníčka

Vystoupení poslance SL A. Černého

Poznámka poslance SL A. Haška

Poznámka poslance SL V. Mohority

Poznámka poslance SL P. Balgavého

Závěrečné slovo ministra národní obrany ČSSR genplk. M. Vacka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec V. Čubár

Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 1

Pozměňovací návrh č. 1 schválen

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec V. Čubár

Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 2

Pozměňovací návrh č. 2 schválen

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec V. Čubár

Poznámka poslance SL P. Tomana

Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 3

Pozměňovací návrh č. 3 schválen

Připomínka poslance SL P. Tomana

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL P. Tomana

Pozměňovací návrh schválen

Poznámka poslance SL P. Tomana

Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků SNB a SNV, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o SNB schválen

4. Odpověď 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. Jána Čarnogurského a místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízením ministerstva zemědělství a výživy MUDr. Oldřicha Burského na interpelaci poslance SL MVDr. Jiřího Ládra přednesenou na 22. společné schůzi SL a SN dne 23. ledna 1990 (tisk 275)

Vystoupení poslance SL J. Ládra

Vystoupení poslance SL J. Macka

Odpověď na interpelaci vzata na vědomí

5. Zpráva o činnosti předsednictva FS, předsednictva a výborů SL a předsednictva a výborů SN za dobu od 2. do 13. března 1990 (tisk 288) vzata na vědomí

6. Otázky a podněty poslanců

Vystoupení poslance SL M. Malého

Poznámka poslance SL J. Bubeníka

Vystoupení poslance SL P. Kučery

Vystoupení poslance SL V. Mohority

Připomínka poslance SN M. Zemana

Vystoupení poslance SL Z. Masopusta

Vystoupení poslance SL J. Bezecného

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení poslance SL K. Honnera a interpelace ministru spojů ČSSR

Vystoupení poslance SL R. Filkuse

Vystoupení poslance SN P. Muraška

Poznámka poslance SL P. Kučery

Vystoupení místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení poslance SN J. Machalíka

Vystoupení poslankyně SN B. Kocinové

Vystoupení poslance SN F. Stütze a interpelace ministru vnitra ČSSR

Vystoupení poslance SN M. Ročka a podnět pro ministerstvo spravedlnosti ČR

Vystoupení poslance SL A. Haška a interpelace ministru národní obrany ČSSR

Poznámka poslance SN M. Andrýska

Poznámka poslance SL M. Malého

Vystoupení poslance SL O. Kužílka

Vystoupení poslance SL P. Kanise

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SL P. Kučery

Návrh poslance SL P. Kučery schválen

Návrh poslance SL V. Mohority schválen

Vystoupení poslance SL K. Honnera a předložení návrhu o změně názvu Vysoké školy technické v Bratislavě

Vystoupení poslance SL J. Macka

Vystoupení poslance SN J. Hrbotického

Interpelace poslance SL J. Bezecného ministru financí ČSSR

Vystoupení poslance SN M. Kováře

Schůze skončena

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP