Úterý 27. února 1990

Konstatuji, že pozměňovací návrh pana poslance Dvořáka byl oběma sněmovnami odmítnut.

Dále máme pozměňovací návrh pana poslance Alberta Černého, který doporučuje, aby v § 42 byl snížen pětiprocentní limit na tříprocentní limit, a dále aby v § 54 odst. 4 bylo doplněno, že Občanské fórum, Veřejnost proti násilí a nové strany za jeden hlas neobdrží 10,- ale 20,- Kčs.

V návrhu pana poslance Černého mám dojem, že se jednalo o celkové snížení.

Hlásí se místopředseda FS Jan Jičínský.

Místopředseda FS Z. Jičínský: Já jsem se k různým počtům korun za hlasy nebo mandáty nevyslovil. Omlouvám nedostatek svého závěrečného slova, ale rozhodně jsem proti tomu. Zákon v tomto směru nemůže rozlišovat. Jiné podmínky se musí řešit jiným způsobem, ale ne tímto. To v zákoně připustit nesmíme. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Přesto je potřeba učinit za dost jednacímu řádu. Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem?

(Hlas z pléna: Faktická poznámka, jestli by se o dvou bodech nemělo hlasovat zvlášť.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Budeme tedy hlasovat napřed o návrhu snížit pětiprocentní klauzuli na klauzuli tříprocentní.

Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo souhlasí s tímto návrhem na snížení z pětiprocentního na tříprocentní, nechť zvedne ruku. (Pět.) Pět.

Kdo je proti? Je to naprostá většina.

Kdo se zdržel hlasování? (Sedm.) Sedm.

Sněmovna národů tento návrh nepřijala.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s tím, aby pětiprocentní klauzule byla snížena na tříprocentní, nechť zvedne ruku. (Dva.) Dva.

Domnívám se, že můžeme konstatovat, že první část pozměňovacího návrhu pana poslance Černého obě sněmovny odmítly.

Nyní se ptám poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s tím, aby Občanské fórum, Veřejnost proti násilí a nové strany obdržely za jeden mandát nikoliv 10,- , ale 20,- Kčs, nechť zvedne ruku. (Dva.) Dva.

Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, nechť zvedne ruku. (Nikdo.)

Nikdo.

Konstatuji, že rovněž pozměňovací návrh pana poslance Černého byl sněmovnami v plném rozsahu odmítnut.

Dále zde máme požadavky pana doktora Duraye, pana doktora Muraška, paní poslankyně Vitézové, pana poslance Popélyho a pana poslance Sidó, aby pětiprocentní klauzule se nevztahovala na strany a hnutí národnostních menšin.

Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, nechť zvedne ruku. (Patnáct.) Patnáct.

Kdo je proti? Je to přesvědčivá většina.

Kdo se zdržel hlasování? (Sedm.) Sedm.

Sněmovna národů pozměňovací návrhy nepřijala.

Nyní se táži poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s pozměňovacími návrhy tak, jak jsem přečetl, nechť zvedne ruku. (Dva.) Dva.

Kdo je proti? Rozhodující většina.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvanáct.) Dvanáct.

Konstatuji, že rovněž pozměňovací návrhy pana poslance Duraye, pana poslance Muraška, paní poslankyně Vitézové, pana poslance Popélyho a pana poslance Sidó sněmovny odmítly.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o návrhu volebního zákona jako takového.

V současné době je v zasedací síni přítomno 170 poslanců Sněmovny lidu a 65 poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR a 66 poslanců Sněmovny národů zvolených v SSR.

Prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu. Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu doplněné o skutečnost, kterou zdůvodnil ve svém vystoupení místopředseda Federálního shromáždění prof. Jičínský, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Pět.) Pět.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů. Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů s doplněním, o kterém jsem hovořil, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Šest.) Šest.

Zdržel se někdo hlasování. (Dva.) Dva.

Také poslanci Sněmovny národů zákon schválili. (Potlesk.)

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo zákon o volbách do Federálního shromáždění.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 136, SL č. 220, SN č. 231)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, doporučuji přerušit 24. schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů s tím, že zítra budeme pokračovat v 8.30 hodin rozpravou ke zprávě předsedy vlády Československé socialistické republiky. Zítřejší jednání bude řídit místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny národů pan poslanec ing. Jozef Stank, CSc.

Chtěl bych vás ještě upozornit, že hned po skončení tohoto zasedání se sejdou v místnosti č. 209 ústavně právní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů ke krátkému zasedání.

A ještě zpráva pro poslance Sněmovny lidu a Sněmovny národů zvolené v Jihomoravském a Severomoravském kraji: zítra v 7.30 hodin se sejdeme v místnosti č. 209 ke krátkému jednání.

Přerušuji naše dnešní zasedání.

(Schůze přerušena ve 21.44 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP