Úterý 27. února 1990

1

Volba poslanců Sněmovny lidu a poslanců Sněmovny národů

(tisk SL 260, SN 261).

V zasedací síni je 176 poslanců Sněmovny lidu, 66 poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR a 68 poslanců Sněmovny národů zvolených v SSR.

Ve Sněmovně lidu je uvolněno 7 poslaneckých mandátů. Jedná se o volební obvody číslo 31, 41, 133, 142, 151, 195 a 199.

V souladu s ústavním zákonem o volbě nových poslanců do zastupitelských sborů je třeba, aby Sněmovna lidu v dnešní schůzi zvolila nové poslance Federálního shromáždění.

Návrh na tuto volbu předložila Komunistická strana Československa po vzájemné dohodě s Občanským fórem v ČSR a Veřejností proti násilí v SSR.

Návrh na volbu nových poslanců máte k dispozici. Je to tisk 260, kde je v příloze uvedena krátká charakteristika jednotlivých kandidátů. Všichni navržení kandidáti s volbou souhlasí a jsou přítomni na dnešní schůzi.

Ptám se, vážené poslankyně a vážení poslanci, zda máte k předloženému návrhu na volbu nových poslanců nějaké připomínky? (Ne.) Není tomu tak.

Doporučuji, abychom o každém jednotlivém kandidátu hlasovali zvlášť. Hlasují jen poslanci Sněmovny lidu. Prosím, aby každý kandidát se před hlasováním představil povstáním.

Jako první je navržena ing. Božena Fuková, volební obvod 31 - Rakovník.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí, aby ing. Božena Fuková byla poslankyní Sněmovny lidu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Ing. Božena Fuková byla zvolena poslankyní Sněmovny lidu.

Jako druhý je navržen MUDr. Jiří Maštálka, volební obvod 41 - Plzeň 1.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí, aby MUDr. Jiří Maštálka byl poslancem Sněmovny lidu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti ? (Pět.) Pět.

Zdržel se někdo hlasování? (Šestnáct.) Šestnáct.

MUDr. Jiří Maštálka byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Jako třetí je navržen Jiří Haas, volební obvod 133 - Vsetín.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí, aby Jiří Haas byl poslancem Sněmovny lidu ? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Devět.) Devět.

Zdržel se někdo hlasování? (Třicet.) Třicet.

Jiří Hass byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Jako čtvrtý je navržen JUDr. Imrich Takacz, volební obvod 142 - Dunajská Streda.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí, aby JUDr. Imrich Takacz byl poslancem Sněmovny lidu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Šestnáct.) Šestnáct.

Zdržel se někdo hlasování? (Třicet pět.) Třicet pět.

JUDr. Imrich Takacz byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Jako pátý je navržen ing. Karol Gémesi, volební obvod 151 - Dvory nad Žitavou.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí, aby ing. Karol Gémesi byl poslancem Sněmovny lidu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Šest.) Šest.

Ing. Karol Gémesi byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Jako šestý je navržen Doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc., volební obvod 195 - Krompachy.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí, aby Doc. PhDr. Ivan Laluha byl zvolen poslancem Sněmovny lidu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Pět.) Pět.

Doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc., byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Jako sedmý je navržen prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., volební obvod 199 - Trebišov.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí, aby prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., byl poslancem Sněmovny lidu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři.

Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Nyní přistoupíme k volbě poslanců Sněmovny národů (tisk 261).

Ve Sněmovně národů je uvolněno 5 poslaneckých mandátů, jedná se o volební obvody číslo 32, 68, 84, 138 a 140. Navrhuji stejný postup jako u volby poslanců Sněmovny lidu.

Má někdo připomínku nebo jiný návrh? (Nemá.) Není tomu tak.

Podle ústavního zákona o volbě poslanců zákonodárných sborů platí při volbě poslanců Sněmovny národů zákaz majorizace. To znamená, že hlasují odděleně poslanci zvolení v ČSR a poslanci zvolení v SSR. Počet poslanců ve Sněmovnách se nezměnil.

Jako první je navržen Tomáš Ctibor, volební obvod 32.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR souhlasí, aby Tomáš Ctibor byl poslancem Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Není tomu tak.

Zdržel se někdo hlasování? (Deset.) Deset.

Poslanci zvolení v ČSR souhlasí, aby Tomáš Ctibor byl poslancem Sněmovny národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v SSR souhlasí, aby Tomáš Ctibor byl poslancem Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Deset.) Deset.

Poslanci zvolení v SSR souhlasí, aby Tomáš Ctibor byl poslancem Sněmovny národů.

Konstatuji, že Tomáš Ctibor byl zvolen poslancem Sněmovny národů.

Jako druhý je navržen ing. Jaroslav Kos, volební obvod číslo 68.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR souhlasí, aby ing. Jaroslav Kos byl poslancem Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Deset.) Deset.

Zdržel se někdo hlasování? (Sedm.) Sedm.

Poslanci zvolení v ČSR souhlasí, aby ing. Jaroslav Kos byl poslancem Sněmovny národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v SSR souhlasí, aby ing. Jaroslav Kos byl poslancem Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Osm.) Osm.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtrnáct.) Čtrnáct.

Poslanci zvolení v SSR souhlasí, aby ing. Jaroslav Kos byl poslancem Sněmovny národů.

Konstatuji, že ing. Jaroslav Kos byl zvolen poslancem Sněmovny národů.

Jako třetí je navržen prof. ing. Hvězdoň Kočtuch, DrSc., volební obvod 84.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR souhlasí, aby prof. ing. Hvězdoň Kočtuch, DrSc., byl poslancem Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Sedm.) Sedm.

Poslanci zvolení v ČSR souhlasí, aby prof. ing. Hvězdoň Kočtuch, DrSc., byl poslancem Sněmovny národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v SSR souhlasí, aby prof. ing. Hvězdoň Kočtuch, DrSc., byl poslancem Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři.

Poslanci zvolení v SSR souhlasí, aby prof. ing. Hvězdoň Kočtuch, DrSc., byl poslancem Sněmovny národů.

Konstatuji, že prof. ing. Hvězdoň Kočtuch, DrSc., byl zvolen poslancem Sněmovny národů.

Jako čtvrtý je navržen ing. Peter Gecko, volební obvod 138.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR souhlasí, aby. ing. Peter Gecko byl poslancem Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Poslanci zvolení v ČSR souhlasí, aby ing. Peter Gecko byl poslancem Sněmovny národů.

Kdo z poslanců zvolených v SSR souhlasí, aby ing. Peter Gecko byl poslancem Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Poslanci zvolení v SSR souhlasí, aby ing. Peter Gecko byl poslancem Sněmovny národů.

Konstatuji, že ing. Peter Gecko byl zvolen poslancem Sněmovny národů.

Jako pátý je navržen Michal Sýkora, volební obvod 140.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR souhlasí, aby Michal Sýkora byl poslancem Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Jedenáct.) Jedenáct.

Zdržel se někdo hlasování? (Sedm.) Sedm.

Poslanci zvolení v ČSR souhlasí, aby Michal Sýkora byl poslancem Sněmovny národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v SSR souhlasí, aby Michal Sýkora byl poslancem Sněmovny národů?. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Pět.) Pět.

Zdržel se někdo hlasování? (Devatenáct.) Devatenáct.

Poslanci zvolení v SSR souhlasí, aby Michal Sýkora byl poslancem Sněmovny národů.

Konstatuji, že Michal Sýkora byl zvolen poslancem Sněmovny národů.

Konstatuji, že všichni nově navržení kandidáti do Sněmovny lidu i do Sněmovny národů byli řádně zvoleni. Novým poslancům srdečně blahopřeji.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 212, SN č. 223)

Nyní přikročíme ke druhému bodu programu, kterým je

2

Slib nově zvolených poslanců.

Podle článku 48 ústavního zákona o československé federaci zvolení poslanci skládají slib do rukou předsedy své sněmovny. Prosím, aby se nově zvolení poslanci obou sněmoven dostavili před tribunu. Prosím místopředsedkyni Sněmovny lidu poslankyni Janu Moltašovou, aby přečetla text slibu. Prosím ostatní přítomné, aby povstali.

(Shromáždění povstává.)

Místopředsedkyně SL J. Moltašová: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu, budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

(Probíhá slib jednotlivých poslanců.)

(Shromáždění usedá.)

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Konstatuji, že všichni nově zvolení poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů složili předepsaný slib. Mohou od této chvíle hlasovat o všech projednávaných otázkách.

Přistoupíme k projednání dalšího bodu schváleného pořadu, kterým je


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP