27. února - 1. března 1990

ZPRÁVA O 24. SPOLEČNÉ SCHŮZI

SNĚMOVNY LIDU A SNĚMOVNY NÁRODŮ

Návrh pořadu schůze :

1. Volba poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk SL 260, SN 261)

2. Slib nově zvolených poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů

3. Uvolnění poslanců z výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk SL 260, SN 261)

4. Volba poslanců do výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk SL 260, SN 261)

5. Volba členů předsednictva Federálního shromáždění (tisk SL 260, SN 261)

6. Volba místopředsedy Federálního shromáždění (tisk SL 260, SN 261)

7. Návrh zákona o změně názvu vysoké školy (tisk 246) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 269)

8. Zpráva o plnění programového prohlášení vlády ČSSR, společensko-politické situaci a konkretizaci úkolů vlády ČSSR na nejbližší období

9. Návrh ústavního zákona o skončení volebního období zákonodárných sborů (tisk 255) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 271)

10. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci a ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR (tisk 257) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 272)

11. Návrh zákona o volbách do federálního shromáždění (tisk 256) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 273)

12. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu (tisk 258) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 274)

13. Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSSR

- na zproštění z funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 263)

- na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 265)

- na zproštění z funkce místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu místopředsedy a soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 264)

14. Odpověď 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. Jána Čarnogurského a místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízením ministerstva zemědělství a výživy MVDr. Oldřicha Burského na interpelaci poslance Sněmovny lidu MVDr. Jiřího Ládra, přednesenou na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1990 (tisk 275)

15. Zpráva o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 (tisk 276)

16. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. ledna do 26. února 1990 (tisk 262).

Praha 1990


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP