27. února - 1. března 1990

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

OBSAH

zprávy o 24. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů,

konané ve dnech 27., 28. února a 1. března 1990

1. den - úterý dne 27. února 1990

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (první místopředseda FS S. Kukrál)

Prezidiální sdělení

Návrh předsedy SL J. Bartončíka

Připomínka poslance SL Z. Masopusta

Návrh místopředsedy FS Z. Jičínského

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

Projev předsedy FS A. Dubčeka

1. Volba poslanců Sněmovny lidu a poslanců Sněmovny národů (tisk SL 260, SN 261)

Jednotliví kandidáti se představují a probíhá volba

Poslanci Sněmovny lidu zvoleni

Poslanci Sněmovny národů zvoleni

2. Slib nově zvolených poslanců

Text slibu přednáší místopředsedkyně SL J. Moltašová

Probíhá slib jednotlivých poslanců

Slib složilo 7 poslanců Sněmovny lidu

Slib složilo 5 poslanců Sněmovny národů

3. Uvolnění poslanců z výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk SL 260, SN 261)

Návrh přednáší první místopředseda FS S. Kukrál

Poslanci SL a SN uvolněni z výborů

4. Volba poslanců do výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk SL 260, SN 261)

Návrh přednáší první místopředseda FS S. Kukrál

Poslanci SL a SN zvoleni do výborů

5. Volba členů předsednictva Federálního shromáždění (tisk SL 260, SN 261)

Návrh přednáší první místopředseda FS S. Kukrál

Členové předsednictva Federálního zhromáždění zvoleni

6. Volba místopředsedy Federálního shromáždění

Návrh přednáší první místopředseda FS S. Kukrál

Poslanec Mičieta zvolen místopředsedou Federálního shromáždění

7. Návrh zákona o změně názvu vysoké školy (tisk 246) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 269)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR J. Hromádka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec E. Krauskopf

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Grebeníček

Vystoupení poslance SN J. Mezníka

Zákon o změně názvu vysoké školy schválen

Poznámka předsedy FS A. Dubčeka

Jednání přerušeno

Jednání znovu zahájeno

(Řízení schůze převzal předseda FS A. Dubček)

8. Zpráva o plnění programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky, společensko-politické situaci a konkretizaci úkolů vlády ČSSR na nejbližší období

Zprávu přednáší předseda vlády ČSSR M. Čalfa

Složení návrhové komise k přípravě usnesení FS schváleno

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Bartončík)

9. Návrh ústavního zákona o skončení volebního období zákonodárných sborů (tisk 255) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 271)

10. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci a ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR (tisk 257) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 272)

11. Návrh zákona o volbách do Federálního shromáždění (tisk 256) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 273)

Návrhy odůvodňuje místopředseda FS Z. Jičínský

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Masopust

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Posluch

Vystoupení poslance SN Z. Sidó

Vystoupení poslance SN J. Jenerála

Poznámka poslance SL I. Fišery

Vystoupení poslance SN J. Popélyho

Vystoupení poslance SN M. Duraye

Vystoupení poslankyně SN E. Vitézové

Vystoupení poslance SL M. Jansty

Pozměňovací návrh poslance SN J. Svobody

Vystoupení poslance SL M. Dymáčka

Vystoupení poslankyně SL E. Sándorové

Vystoupení poslankyně SL M. Hadačové

Vystoupení poslance SL M. Macka

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Vystoupení společného zpravodaje výborů SL Z. Masopusta

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení místopředsedkyně SN B. Hykové

Vystoupení poslance SN K. Stome

Vystoupení poslance SL K. Michalského

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Vystoupení poslance SN J. Kučeráka

Vystoupení poslance SN P. Kulana

Vystoupení poslance SN P. Muraška

Vystoupení poslance SL P. Tomana

Vystoupení poslance SL L. Kudláčka

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Pozměňovací návrh poslance SL A. Černého

Pozměňovací návrh poslance SL L. Dvořáka

Vystoupení poslance SL S. Jandy

Vystoupení poslance SN S. Hanáka

Vystoupení poslance SL S. Kováče

Vystoupení poslance SL M. Malého

Vystoupení poslance SL J. Rábela

Vystoupení poslance SL V. Mohority

Vystoupení poslance FS Z. Jičínského

Vystoupení společného zpravodaje SL Z. Masopusta

Vystoupení předsedy SN J. Stanka

Připomínky z pléna

Ústavní zákon o skončení volebního období zákonodárných sborů (tisk 255) schválen

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci a ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR (tisk 257) schválen

Hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zákona o volbách do Federálního shromáždění

Vystoupení místopředsedy FS Z. Jičínského

Hlas z pléna

Hlasování o dalších pozměňovacích návrzích k návrhu zákona o volbách do Federálního shromáždění

Zákon o volbách do Federálního shromáždění schválen

Schůze přerušena

2. den - středa dne 28. února 1990

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil předseda Sněmovny národů J. Stank)

Zpráva poslance SL Z. Masopusta o jednání ústavně právních výborů SL a SN

Rozprava ke zprávě o plnění programového prohlášení vlády ČSSR, společensko-politické situaci a konkretizaci úkolů vlády ČSSR na nejbližší období

Vystoupení poslance SL M. Téry

Vystoupení poslankyně SL V. Bartoškové

Vystoupení poslance SN F. Šulky

Vystoupení místopředsedy FS J. Šimútha

Vystoupení poslankyně SN Z. Borisové

Poznámka poslance SL M. Malého

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Návrh poslance SL M. Malého

Vystoupení poslance SN J. Comby

Vystoupení poslance SL J. Váchy

Vystoupení poslance SL M. Kocába

Vystoupení poslance SL J. Šabaty

Vystoupení poslance SL V. Mohority

Vystoupení poslance SL O. Kužílka

Vystoupení poslance SL P. Bagína a interpelace na vládu ČSSR

Vystoupení poslance SN J. Zána

Vystoupení poslance SL J. Bakšaye

Vystoupení poslance SL J. Habovštiaka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL J. Fišery

Vystoupení poslankyně SN M. Rehkové a otázka předsedovi vlády ČSSR M. Čalfovi

Vystoupení poslance SL J. Krylla

Poznámka poslance SL J. Konečného

Poznámka poslance SN M. Kováče a otázka předsedovi vlády ČSSR M. Čalfovi

Vystoupení poslance SL J. Pospíšila a otázka ministru vnitra R. Sacherovi

Vystoupení poslankyně SL B. Fukové

Vystoupení poslance SL R. Battěka

Vystoupení poslankyně SN V. Klůzové a otázky ministru práce a sociálních věcí ČSSR P. Millerovi a ministru financí ČSSR V. Klausovi

Vystoupení poslance SN P. Orbana a otázka ministru zahraničních věcí ČSSR J. Dienstbierovi

Vystoupení poslance SN M. Ročka

Vystoupení poslance SN J. Holčíka a interpelace na předsedu vlády ČSSR M. Čalfu

Vystoupení poslance SL M. Géci a otázky předsedovi vlády ČSSR M. Čalfovi

Poznámka poslance SL B. Doležala

Návrh poslance SL P. Tomana

Vystoupení poslance SL R. Filkuse

Vystoupení poslankyně SL M. Freiové a interpelace na předsedu vlády ČSSR M. Čalfu

Vystoupení poslance SL L. Běhálka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení předsedy vlády ČSSR M. Čalfy

Vystoupení poslance SN J. Luxe

Otázka poslankyně SL A. Minárové vládě ČSSR

Vystoupení poslance SL P. Šremera

Vystoupení poslance SL Z. Křivského

Vystoupení poslance SL P. Tomana

Vystoupení poslankyně SL J. Moltašové

Vystoupení poslance SL M. Malého

Vystoupení poslance SL L. Kmetě

Vystoupení poslance SN Š. Trška

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Vystoupení poslance SL J. Fišery

Vystoupení poslance SL J. Bezecného

Vystoupení poslance SL J. Rábela a otázka ministru financí ČSSR V. Klausovi

Vystoupení poslankyně SL J. Sachetové a interpelace na ministra financí V. Klause

Vystoupení poslance SL A. Juriše

Vystoupení poslance SN A. Dúhy

Vystoupení poslance SL P. Kanise

Vystoupení poslance SL J. Konečného

Vystoupení poslance SL P. Balgavého

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Připomínka poslance SL D. Macušky

Vystoupení poslance SN P. Raševa

Připomínka místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka předsedy SL J. Bartončíka

Vystoupení poslance SN M. Kontry

Vystoupení poslankyně SL O. Mikundové

Připomínka ze sálu

Vystoupení poslance SL B. Janči a interpelace na generálního prokurátora ČSSR

Vystoupení poslance SL J. Macka

Vystoupení poslance SL V. Bendy a otázka vládě ČSSR

Poznámka poslance SN J. Hrbotického

Vystoupení poslance SN K. Semana

Vystoupení poslance SL J. Růžičky

Vystoupení poslance SL M. Dymáčka

Vystoupení poslankyně SL D. Frýbortové

Vystoupení poslance SL V. Klímy

Vystoupení poslance SL J. Minky

Vystoupení poslance SL M. Dolníka

Vystoupení poslance SN J. Lentvorského

Vystoupení poslance SL J. Kudláčka

Vystoupení poslance SL K. Vébra a otázka vládě ČSSR

Vystoupení poslance SL V. Fojtíka

Vystoupení poslance SL V. Tolara

Vystoupení poslance SN J. Hladíka

Vystoupení poslance SN Z. Červenky

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení poslance SN B. Servuse

Vystoupení poslance SN J. Doležala

Vystoupení poslance SL V. Sehnala

Vystoupení poslance SN P. Raševa a otázka vládě ČSSR

Vystoupení poslance SN J. Oleja a otázky ministru vnitra ČSSR R. Sacherovi

Vystoupení poslance SL M. Palouše a otázka vládě ČSSR

Poznámka poslance SN J. Nováka

Poznámka poslance SN J. Kosa

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Odpovědi ministra financí ČSSR V. Klause na otázky poslanců

Odpovědi 1. místopředsedy vlády ČSSR J. Čarnogurského na otázky poslanců

Odpovědi ministra zahraničního obchodu ČSSR A. Barčáka na odpovědi poslanců

Odpovědi místopředsedy vlády ČSSR V. Dlouhého na otázky poslanců

Odpovědi ministra národní obrany ČSSR generálplukovníka M. Vacka na otázky poslanců

Odpovědi ministra paliv a energetiky ČSSR J. Sůvy na otázky poslanců

Odpovědi 1. místopředsedy vlády ČSSR V. Komárka na otázky poslanců

Předseda návrhové komise poslanec V. Silhán

Stanovisko ministra financí ČSSR V. Klause k návrhu usnesení

Vystoupení poslance SN A. Dúhy

Vystoupení poslance SL J. Saška

Vystoupení poslankyně SN D. Němcové

Hlas ze sálu

Vystoupení poslance SL J. Váchy

Vystoupení místopředsedy FS Z. Jičínského

Předseda návrhové komise poslanec V. Šilhán

Vystoupení 1. místopředsedy vlády ČSSR V. Komárka

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Hlas ze sálu

Vystoupení poslance SN P. Raševa

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye

Vystoupení poslance SL V. Mohority

Vystoupení poslance SL J. Fišery

Vystoupení poslance SL P. Balgavého

Hlas z pléna

Předseda návrhové komise poslanec V. Šilhán

Poznámka poslance SL V. Bendy

Předseda návrhové komise poslanec V. Šilhán

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení poslance SL J. Bakšaye

Předseda návrhové komise poslanec V. Šilhán

Hlas ze sálu

Usnesení ke zprávě o plnění programového prohlášení vlády ČSSR, společensko-politické situaci a konkretizaci úkolů vlády ČSSR na nejbližší období schváleno

Schůze přerušena

3. den - čtvrtek 1. března 1990

(Řízení schůze převzal a třetí den jednání zahájil místopředseda FS Z. Jičínský)

12. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu (tisk 258)

Návrh odůvodňuje poslanec SN K. Stome

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Toman

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně E. Šarišská

Vystoupení poslance SL O. Trefného

Vystoupení poslance SN J. Dobrovolného

Vystoupení poslance SN Š. Škoviery

Závěrečné slovo poslance SN K. Stomeho

13. Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací

- na zproštění z funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 263)

- na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 265)

- na zproštění z funkce místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 264)

Návrhy odůvodňuje předseda SL J. Bartončík

Poznámka ze sálu

Návrh poslance SL Z. Jaroně

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Vystoupení poslankyně SL V. Parkánové

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SL J. Pospíšila

Vyjádření předsedy Nejvyššího soudu ČSSR JUDr. Motejla k předkládaným návrhům

Vystoupení předsedy SL J. Bartončíka

Vystoupení poslance SL I. Fišery

Vystoupení poslance SL J. Šaška

Soudci z povolání vojenských soudů zproštěni z funkcí

Soudci Nejvyššího soudu ČSSR zvoleni

JUDr. Jaroslav Svoboda zproštěn funkce místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

14. Zpráva komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro parlamentní kontrolu objektivnosti vyšetřování zásahu pořádkových jednotek 17. listopadu 1989

Zprávu přednáší předseda komise Ing. J. Stank, CSc.

Zpráva vzata na vědomí

15. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 31. 1. 1990 do 26. 2. 1990 (tisk 262)

Zpráva vzata na vědomí

Schůze skončena

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP