Úterý 30. ledna 1990

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

OBSAH

zprávy o 23. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

konané dne 30. ledna 1990

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (první místopředseda FS S. Kukrál)

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Vládní návrh zákona o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky (tisk 247)

Návrh odůvodňuje první místopředseda vlády ČSSR J. Čarnogurský

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně P. Čáslavská

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Bagín

Závěrečné slovo prvního místopředsedy vlády ČSSR J. Čarnogurského

Zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta ČSSR a o Hradní stráži ČSSR schválen

2. Odpověď místopředsedy vlády ČSSR akademika M. Čiče na interpelaci skupiny poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 249)

Odpověď doplňuje místopředseda vlády ČSSR akademik M. Čič

Vystoupení poslance SN G. Medeho

Odpověď místopředsedy vlády ČSSR akademika M. Čiče vzata na vědomí

Vystoupení poslance SL M. Bartoše

Schůze skončena

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP