Úterý 23. ledna 1990

23. ledna 1990

ZPRÁVA O 22. SPOLEČNÉ SCHŮZI

SNĚMOVNY LIDU A SNĚMOVNY NÁRODŮ

Návrh pořadu schůze:

1. Návrh ústavního zákona o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů (tisk 235) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 238)

2. Vládní návrh ústavního zákona o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR (tisk 232)

3. Návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o politických stranách (tisk 233) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 239)

4. Návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (tisk 234) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 240)

5. Zpráva společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 236)

6. Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR na zproštění z funkce předsedy Nejvyššího soudu ČSSR a soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 237)

7. Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR na volbu soudce a předsedy Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 242).

8. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 14. 12. 1989 do 22. 1. 1990 (tisk 241)

Praha 1990Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP