Čtvrtek 28. prosince 1989

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

OBSAH

zprávy o 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů,

konané dne 28. prosince 1989

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS S. Kukrál)

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 227)

Návrh odůvodňuje předseda Sněmovny lidu J. Bartončík

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Bagín

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec E. Krauskopf

Vystoupení poslance SN S. Hanáka

Vystoupení poslance SN J. Riška

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci schválen

2. Návrh ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů (tisk 228)

Návrh odůvodňuje předseda Sněmovny lidu J. Bartončík

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně J. Moltašová

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně M. Foltýnová

Připomínka poslance SL Z. Rady

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně J. Moltašová

Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů schválen

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění

Návrh odůvodňuje předseda Sněmovny lidu J. Bartončík

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně M. Bušíková

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec A. Priesnitz

Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění schválen

Rezignace předsedy Federálního shromáždění S. Kukrála

Schůze skončena

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP