12. - 13. prosince 1989

12. a 13. prosince 1989

ZPRÁVA O 17. SPOLEČNÉ SCHŮZI SNĚMOVNY LIDU A SNĚMOVNY NÁRODŮ

Návrh pořadu schůze:

1. Volba předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy Federálního shromáždění a dalších místopředsedů Federálního shromáždění

2. Zpráva komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled nad vyšetřováním události ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 211)

3. Stanovisko Federálního shromáždění ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968 (tisk 212)

4. Vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu (tisk 174) a společná zpráva výborů SL a SN (tisk 205)

5. Vládní návrh zákona o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1968 Sb., o zemědělské dani a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR (zákon o důchodové dani) (tisk 175) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 206)

6. Vládní návrh devizového zákona (tisk 172) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 206)

7. Vládní návrh zákona o bankách a spořitelnách (tisk 173) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 208)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. (tisk 179), vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (tisk 178), vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přečinech (tisk 180) a společná zpráva výborů SL a výborů SN k nim (tisk 209)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům (tisk 191)

10. Zpráva o činnosti předsednictva FS, předsednictva a výborů SL a předsednictva a výborů SN za dobu od 16. listopadu do 11. prosince 1989 (tisk 200)

Praha 1989


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP