Středa 29. listopadu 1989

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

OBSAH

zprávy o 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

konané dne 29. listopadu 1989

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra)

Prezidiální sdělení

Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN J. Janík

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Úvodní slovo místopředsedy FS a předsedy SN J. Janíka k současné vnitropolitické situaci v zemi

Komise k přípravě návrhu usnesení k Prohlášení Federálního shromáždění k současné vnitropolitické situaci schválena

Připomínka místopředsedy FS B. Kučery

Dotaz poslankyně SN D. Frýbortové k organizačním otázkám

Vystoupení poslance SN A. Blažeje

Vystoupení místopředsedy FS J. Šimútha

Vystoupení poslankyně SL J. Pekařové

Vystoupení poslance SN G. Medeho

Vystoupení poslance SL J. Ládra

Vystoupení poslance SL J. Jiráska

Vystoupení poslankyně SN B. Hykové

Vystoupení poslankyně SN D. Frýbortové

Vystoupení poslance SN E. Erbana

Vystoupení poslance SN J. Riška

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL J. Bartončíka

Vystoupení poslance SL K. Löbla

Vystoupení poslance SL F. Axmanna

Vystoupení poslance SL M. Václavíka a odpověď poslanci SL K. Löblovi

Dotaz poslankyně SN V. Klůzové předsedajícímu předsedovi SN J. Janíkovi

Vystoupení poslankyně SN H. Návratové

Vystoupení poslance SN A. Blažeje

Vystoupení poslankyně SN V. Klůzové

Vystoupení místopředsedy FS J. Šimútha

Vystoupení poslance SL B. Chňoupka

2. Návrh ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění na zřízení spoIečné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 218)

Připomínka místopředsedy FS B. Kučery

Vystoupení poslance SL Z. Češky

Otázka poslance SN J. Riška ministru vlády ČSSR M. Čalfovi

Odpověď ministra vlády ČSSR M. Čalfy

Připomínka místopředsedy FS B. Kučery

Složení komise pro dohled na vyšetření události ze 17. listopadu 1989 schváleno

3. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky (tisk 217)

Návrh odůvodňuje ministr vlády ČSSR M. Čalfa

Společný zpravodaj výborů SL a SN Z. Češka

Vystoupení poslance SN J. Pampúcha

Vystoupení místopředsedy FS B. Kučery

Vystoupení poslance SN S. Hanáka

Vystoupení poslance SL S. Tomse

Vystoupení místopředsedy FS J. Šimútha

Vystoupení poslance SL J. Krylla

Vystoupení poslance SL L. Kmetě

Vystoupení poslance SL V. Baruše

Vystoupení poslance SN J. Doležala

Vystoupení poslance SN Z. Sytného

Vystoupení poslance SL J. Škuly

Vystoupení poslance SL Z. Češky

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1969 Sb., Ústava Československé socialistické republiky schválen

Odpověď místopředsedy vlády ČSSR M. Lúčana

Předseda návrhové komise poslanec A. Hůla

Připomínka poslance SN Z. Sidó

Připomínka místopředsedy FS B. Kučery

Připomínka poslankyně SN V. Klůzové

Připomínka poslance SL S. Tomse

Připomínka poslance SN J. Hamana

Připomínka poslance SL F. Axmanna

Připomínka poslankyně SN B. Kocinové

Připomínka poslankyně SN B. Hykové

Předseda návrhové komise poslanec A. Hůla

Vystoupení poslance SL V. Rabase

Poznámka poslance SN J. Janerála

Poznámka místopředsedy FS B. Kučery

Prohlášení FS ČSSR k vnitropolitické situaci v zemi schváleno

Schůze skončena


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP