Středa 22. března 1989

10

Zprávu předsedy Federálního shromáždění (tisk 130) o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku (tisk 129)

Obdrželi jste, soudružky a soudruzi, zprávu předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku.

Podle článku 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci je třeba, aby Federální shromáždění toto zákonné opatření svého předsednictva dodatečně schválilo.

Návrh usnesení je předložen ve zprávě tisk č. 130.

Hlásí se někdo do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Nikoliv.

Stav v zasedací síni se nezměnil, jsme usnášení schopni.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden se zdržel hlasování.

Poslanci Sněmovny lidu tedy návrh usnesení schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny národů schválili návrh usnesení.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo podle článku 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 14. února 1989 k ochraně veřejného pořádku.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 73, SL č. 114, SN č. 123)

Dále projednáme, soudružky a soudruzi poslanci

11

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 135)

Žádám místopředsedu ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky soudruha Rudolfa Rohlíčka, aby uvedený návrh odůvodnil.

Místopředseda ÚV NF ČSSR R. Rohlíček: Vážený súdruh generálny tajomník ústredného výboru Komunistickej strany Československa, vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, písomne vám bol predložený návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky na vožbu sudcu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky. Tento návrh prerokúvalo a schválilo Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky 22. 2. tohto roku. V súlade s § 43 odsek 2 zákona 36/1964 o organizácii súdov a vožbách sudcov v znení noviel Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu navrhuje, aby za sudcu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky bol zvolený pplk. Dr. Štěpán Bednář, doterajší náčelník Vojenského obvodného súdu v Plzni.

Výsledky jeho doterajšej sudcovskej a riadiacej práce u súdov nižšieho stupňa opravňujú predpokladať, že bude úspešne plniť aj funkciu sudcu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky. Navrhovaný kandidát spĺňa podmienky § 39 zákona 36/1964 o organizácii súdov a vožbách sudcov v znení jeho neskorších noviel. Navrhovaný so svojou kandidatúrou súhlasil. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji soudruhu Rohlíčkovi.

Má někdo z poslanců dotaz nebo připomínku, hlásí se o slovo? (Nikdo se nehlásil.) Nikoli.

Můžeme tedy přistoupit k hlasováni.

Konstatuji, že obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Prosím o hlasování nejprve poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny národů návrh schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také poslanci Sněmovny lidu předložený návrh schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění zvolilo pplk. JUDr. Štěpána Bednáře soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 82, SL č. 122, SN č. 133)

Soudružky a soudruzi poslanci, posledním bodem našeho programu je

12

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. prosince 1988 do 20. března 1989 (tisk 128)

V parlamentním tisku 128 je uvedena činnost všech orgánů Federálního shromáždění od poslední prosincové schůze v roce 1988.

Máte, soudružky a soudruzi poslanci, k této zprávě dotazy nebo připomínky? (Nebyly.) Není tomu tak.

Konstatuji, že Federální shromáždění vzalo předloženou zprávu na vědomí.

Soudružky a soudruzi poslanci, pořad dnešní schůze je vyčerpán. Končím 13. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění. (Potlesk.)

(Schůze skončila v 11.30 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP