Redakční sdělení:

- Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k ochraně veřejného pořádku je uveřejněno ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 10, částka 2 z roku 1989

- Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR v částce 8 z roku 1989

- Zákon o poslancích Federálního shromáždění je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR v částce 8 z roku 1989

- Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku je uveřejněna ve Sbírce zákonů ČSSR v částce 8 z roku 1989Přihlásit/registrovat se do ISP