21. - 22. března 1989

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

OBSAH

zprávy o 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů,

konané ve dnech 21. a 22. března 1989

1. den - úterý dne 21. března 1989

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra)

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Zpráva ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

Zprávu přednáší ministr zahraničních věcí ČSSR J. Johanes

Složení komise poslanců k přípravě usnesení FS schválena

Vystoupení poslance SN V. Štáfka

Vystoupení poslankyně SL A. Salvové

Vystoupení poslance SL B. Kučery

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL S. Tichavského

Vystoupení poslance SL M. Václavíka

Vystoupení poslance SL J. Puchmeltra

Vystoupení poslankyně SN A. Marešové a otázky ministru zahraničních věcí ČSSR J. Johanesovi

Vystoupení poslankyně SL J. Gálové a otázka ministru zahraničních věcí ČSSR J. Johanesovi

Vystoupení poslance SN P. Koyše

Závěrečné slovo ministra zahraničních věcí ČSSR J. Johanese a odpovědi na otázky poslankyně SN A. Marešové a poslankyně SL J. Gálové

Návrh usnesení Federálního shromáždění přednáší předseda komise poslanců poslanec SL M. Bochenek

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky schváleno

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Pekingu dne 5. září 1988 (tisk 115)

Návrh odůvodňuje ministr zahraničních věcí ČSSR J. Johanes

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec S. Toms

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně M. Foltýnová

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Pekingu dne 5. září 1988 schválena

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou repubIikou o přátelství a spolupráci, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 (tisk 116) .

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 (tisk 117)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 (tisk 118)

Návrhy společně odůvodňuje ministr zahraničních věcí ČSSR J. Johanes

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Hrbotický

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně A. Ročňáková

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 schválena

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 schválena

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 schválena

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy, podepsaná v Praze dne 21. června 1988 (tisk 127)

Návrh odůvodňuje ministr vnitra ČSSR F. Kincl

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně V. Pechová

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Comba

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy, podepsaná v Praze dne 21. června 1988 schválena

Schůze přerušena

2. den - středa dne 22. března 1989

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny lidu V. Vedra)

7. Volba člena předsednictva Federálního shromáždění

Návrh odůvodňuje místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny lidu V. Vedra

Tajná volba člena předsednictva Federálního shromáždění

8. Návrh zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk 125)

9. Návrh zákona o poslancích Federálního shromáždění (tisk 126)

Návrhy odůvodňuje první místopředseda FS J. Marko

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec O. Blažek

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně Z. Borisová

Vystoupení poslance SN E. Vlčka

Vystoupení poslance SL M. Slavíka

Vystoupení poslankyně SL A. Minárové

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Zpráva předsedy volební komise poslance J. Stanka

Člen předsednictva Federálního shromáždění zvolen

Vystoupení poslance SN R. Nejezchleba

Vystoupení poslankyně SL V. Bartoškové

Vystoupení poslance SN A. Hlaváče

Závěrečné slovo prvního místopředsedy FS J. Marka

Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění schválen

Zákon o poslancích Federálního shromáždění schválen

10. Zpráva předsedy Federálního shromáždění (tisk 130) o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku (tisk 129)

Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku schválena

11. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu soudce Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 135)

Návrh odůvodňuje místopředseda ÚV NF ČSSR R. Rohlíček

Soudce Nejvyššího soudu ČSSR zvolen

12. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. prosince 1988 do 20. března 1989 (tisk 128)

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. prosince 1988 do 20. března 1989 vzata na vědomí

Schůze skončena


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP