Redakční sdělení:

- Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1989 je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 195, částka 43 z roku 1988

- Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky, je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 193, částka 43 z roku 1988

- Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 194, částka 43 z roku 1988

- Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce, je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 188, částka 41 z roku 1988

- Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 196, částka 43 z roku 1988Přihlásit/registrovat se do ISP