13. - 14. prosince 1988

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

OBSAH

zprávy o 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů,

konané ve dnech 13. a 14. prosince 1988

1. den - úterý dne 13. prosince 1988

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra )

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

Uctění památky obětí zemětřesení v Arménii

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1989 (tisk 120)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR J. Stejskal

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec A. Hůla

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Csémi a jeho otázka ministru financí J. Stejskalovi

Vystoupení poslance SN A. Blažeje

Vystoupení poslankyně SL M. Paulechové

Vystoupení poslance SL Z. Laštovičky a otázka ministru financí ČSSR J. Stejskalovi

Vystoupení poslance SL J. Matouška

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění J. Šimúth )

Vystoupení poslance SN Z. Vomastka a otázka ministru financí ČSSR J. Stejskalovi

Vystoupení poslance SL J. Nového

Vystoupení poslankyně SN V. Šuterové

Vystoupení poslance SN E. Erbana

Závěrečné slovo ministra financí ČSSR J. Stejskala a odpovědi na otázky poslanců SN J. Csémiho a Z. Vomastka a poslance SL Z. Laštovičky

Závěrečné slovo společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu poslance A. Hůly

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1989 schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

2. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky (tisk 112)

3. Vládní návrh zákona o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk 111) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 124)

Návrhy odůvodňuje ministr vlády ČSSR M. Čalfa

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec K. Laco

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec S. Kukrál

Vystoupení poslance SL L. Kmetě

Vystoupení poslance SL K. Michalskiho

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky, schválen

Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy schválen

Schůze přerušena

2. den - středa dne 14. prosince 1988

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny národů J. Janík )

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce (tisk 100) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 122)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSSR M. Boďa

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Bartončík

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Š. Trško

Vystoupení poslankyně SL H. Pleskotové

Vystoupení poslance SL J. Neuberta

Vystoupení poslankyně SN D. Hornáčkové

Vystoupení poslance SN M. Slavětínského

Vystoupení poslance SL J. KrylIa

Závěrečné slovo ministra práce a sociálních věcí ČSSR M. Bodi

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce, schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře (tisk 121)

Návrh odůvodňuje ministr vlády ČSSR M. Čalfa

Zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec D. Passia

Zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec A. Freisler

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, schválen

6. Návrhy předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR

- na odvolání z funkce místopředsedkyně Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu soudce a místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 113)

- na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 119)

- na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů a na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 106) - na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu (tisk 114)

Návrhy odůvodňuje místopředseda ÚV NF ČSSR R. Rohlíček

Místopředsedkyně Nejvyššího soudu ČSSR odvolána z funkce

Soudce Nejvyššího soudu ČSSR zvolen

Místopředseda Nejvyššího soudu ČSSR zvolen

Soudci Nejvyššího soudu ČSSR zvoleni

Soudci z povolání vojenských soudů zproštěni funkcí

Soudci z povolání vojenských soudů zvoleni

Soudce z povolání vojenského soudu zproštěn funkce

7. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. listopadu do 12. prosince 1988 (tisk 123)

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. listopadu do 12. prosince 1988 vzata na vědomí

Schůze skončena


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP