8. - 9. listopadu 1988

8. a 9. listopadu 1988

ZPRÁVA O SPOLEČNÉ SCHŮZI

SNĚMOVNY LIDU A SNĚMOVNY NÁRODŮ

Návrh pořadu schůze:

1. Programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky

2. Zpráva předsedy Federálního shromáždění (tisk 99) o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech (tisk 98)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/ 1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani (tisk 103)

4. Vládní návrh zákona o zemědělské dani (tisk 102) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 107)

5. Vládní návrh zákona o podniku se zahraniční majetkovou účastí (tisk 101) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 105)

6. Vládní návrh zákona o ochranných známkách (tisk 75) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 97)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.144/1970 Sb., o státní bance československé (tisk 96)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou, podepsaná v Managui dne 15. června 1988 (tisk 93)

9. Zpráva Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a generálního prokurátora Československé socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti (tisk 91)

10. Vládní návrh ústavního zákona o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou (tisk 90)

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení, podepsaná v Madridu dne 2. února 1988 (tisk 87)

12. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 17. června do 7. listopadu 1988 (tisk 104)

Praha 1988Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP