Úterý 3. května 1988

V této chvíli je v zasedací síni přítomno 176 poslanců Sněmovny lidu. Ve Sněmovně národů 63 poslanci zvolení v České socialistické republice a 65 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení k programovému prohlášení vlády? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu s návrhem usnesení vyslovila souhlas.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v České socialistické republice.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Všichni poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice vyslovili s návrhem usnesení souhlas.

Nyní prosím poslance zvolené ve Slovenské socialistické republice o vyjádření.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikoliv.

I poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice návrh jednomyslně schválili.

S návrhem usnesení tedy souhlasí všichni poslanci Sněmovny národů.

Konstatuji, že Sněmovna lidu a Sněmovna národů Federálního shromáždění schválily jednomyslně programové prohlášení vlády. Tím vyslovily vládě Československé socialistické republiky důvěru. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 37, SL č. 69, SN č. 78)

Soudružky a soudruzi, zítřejší jednání bude řídit první místopředseda Federálního shromáždění soudruh Ján Marko.

V jednání budeme pokračovat v 9 hodin.

Nyní přerušuji společnou schůzi sněmoven.

(Schůze přerušena v 16.35 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP