3. - 4. května 1988

OBSAH

zprávy o 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané ve dnech 3. a 4. května 1988

1. den - úterý dne 3. května 1988

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra)

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky podle čl. 69 ústavního zákona o československé federaci

Přednáší předseda vlády ČSSR L. Štrougal

Složení návrhové komise k přípravě usnesení FS schváleno

Vystoupení poslance SN J. Trejbala

Vystoupení poslance SN G. Medeho

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL J. Neuberta

Vystoupení místopředsedy FS B. Kučery

Vystoupení poslance SN A. Hlaváče

Vystoupení poslance SL F. Procházky a otázka ministru zemědělství a výživy ČSSR M. Tomanovi

Vystoupení poslance SL Z. Češky

Vystoupení místopředsedy FS Z. Žalmana

Vystoupení místopředsedy FS J. Šimútha

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslankyně SN I. Horečné a otázka prvnímu místopředsedovi vlády ČSSR R. Rohlíčkovi

Vystoupení poslankyně SL J. Pekařové

Vystoupení poslance SL J. Hašany

Odpověď ministra zemědělství a výživy ČSSR M. Tomana na otázku poslance SL F. Procházky

Odpověď prvního místopředsedy vlády ČSSR R. Rohlíčka na otázku poslankyně SN I. Horečné

Závěrečné slovo předsedy vlády ČSSR L. Štrougala

Návrh usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády ČSSR přednáší předseda návrhové komise, místopředseda SL A. Hůla

Usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky schváleno a vyslovena důvěra vládě Československé socialistické republiky

Schůze přerušena

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil první místopředseda Federálního shromáždění J. Marko)

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační
nehody, podepsaná ve Vídni dne 26. září 1986 (tisk 60)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR a předseda SKVTRI J. Obzina

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Hrebík

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně J. Moltašová

Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, podepsaná ve Vídni dne 26. září 1986, schválena

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987 (tisk 61)

Návrh odůvodňuje ministr zahraničních věcí ČSSR B. Chňoupek

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec K. Michalski

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně H. Kantorová

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 21 prosince 1987, schválena

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků, podepsaná v Moskvě dne 14. října 1987 (tisk 56)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR a předseda SKVTRI J. Obzina

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec A. Freisler

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec E. Hojnoš

Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků, podepsaná v Moskvě dne 14. října 1987, schválena

5. Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) Ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 71. a 72. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1985 a 1986 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 55)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSSR M. Boďa

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Š. Trško

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně J. Pančurová

Texty úmluv a doporučení přijatých na 71. a 72. zasedání

Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1985 a 1986 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky schváleny

6. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 70)

Návrh odůvodňuje místopředseda ÚV NF ČSSR T. Trávníček

Soudci Nejvyššího soudu ČSSR zvoleni

7. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 20. dubna do 2. května 1988 (tisk 63)

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 20. dubna do 2. května. 1988 vzata na vědomí

Schůze skončena

Seznam příloh:

- Usnesení Sněmovny lidu č. 67 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 3. a 4. května 1988

- Usnesení Sněmovny národů č. 76 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 3. a 4. května 1988

- Usnesení Sněmovny lidu č. 68 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení návrhové komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

- Usnesení Sněmovny národů č. 77 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení návrhové komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

- Usnesení Federálního shromáždění č. 37 k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

- Usnesení Federálního shromáždění č. 38 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, podepsaná ve Vídni dne 26. září 1986 (tisk 60)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 39 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987 (tisk 61)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 40 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků, podepsaná v Moskvě dne 14. října 1987 (tisk 56)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 41 k vládnímu návrhu, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) Ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 71. a 72. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1985 a 1986 se stanoviskem vlády ČSSR (tisk 55) 147

- Usnesení Federálního shromáždění č. 42 k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 70)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP