Úterý 15. prosince 1987

OBSAH

zprávy o 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané dne 15. prosince 1987

Úterý dne 15. prosince 1987

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra)

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 (tisk 48)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR J. Žák

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu, místopředseda Sněmovny lidu A. Hůla, předseda výboru pro plán a rozpočet SL (současně pokládá otázku místopředsedovi vlády ČSSR a předsedovi SKVTIR J. Obzinovi)

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů, předseda výboru pro plán a rozpočet SN J. Csémi

Vystoupení poslance SL J. Havlíčka

Vystoupení poslankyně SL J. Stránské a otázka ministru financí ČSSR J. Žákovi

Vystoupení poslance SL F. Štafy

Vystoupení poslance SL J. Rábela

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN J. Janík)

Vystoupení poslance SL M. Španiela

Vystoupení poslankyně SN T. Andrejové a otázka ministru financí ČSSR J. Žákovi

Vystoupení poslance SN L. Mráze

Vystoupení poslankyně SL V. Malíkové

Vystoupení poslance SN M. Slavětínského

Vystoupení poslance SN F. Stütze

Odpověď místopředsedy vlády ČSSR a předsedy SKVTIR J. Obziny na otázky společného zpravodaje výborů SL A. Hůly

Závěrečné slovo ministra financí ČSSR J. Žáka a odpovědi na otázky poslankyně SL J. Stránské a poslankyně SN T. Andrejové

Závěrečné slovo společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu poslance A. Hůly

Závěrečné slovo společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance J. Csémiho

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 schválen

2. Vládní návrh zákona o zvláštním příspěvku horníkům (tisk 47)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSSR M. Boďa

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Venhauer

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Comba

Vystoupení poslance SN B. Švestky

Zákon o zvláštním příspěvku horníkům schválen

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. června 1987 (tisk 38)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR J. Žák

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně A. Marešová

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec P. Bagín

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. června 1987, schválena

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, přijatá v New Yorku dne 17. prosince 1979 (tisk 43)

Návrh odůvodňuje ministr zahraničních věcí ČSSR B. Chňoupek

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Bartončík

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně A. Požgaiová

Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, přijatá v New Yorku dne 17. prosince 1979, schválena

5. Návrhy předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

- na volbu soudců Nejvyššího sondu Československé socialistické republiky (tisk 44)

- na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu (tisk 45)

Návrhy odůvodňuje místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSSR T. Trávníček

Soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky zvoleni

Soudci z povolání vojenských soudů zvoleni

Soudce z povolání vojenského soudu zproštěn funkce

6. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 11. listopadu do 14. prosince 1987 (tisk 50)

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a

výborů Sněmovny národů vzata na vědomí

Schůze skončena

Seznam příloh:

- Usnesení Sněmovny lidu č. 51 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1987

- Usnesení Sněmovny národů č. 56 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1987

- Usnesení Federálního shromáždění č. 27 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. června 1987 (tisk 38)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 28 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky, k souhlasu Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, přijatá v New Yorku dne 17. prosince 1979 (tisk 43)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 29 k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 44)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 30 k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu (tisk 45)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP