9. - 10. listopadu 1987

OBSAH

zprávy o 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané ve dnech 9. a 10. listopadu 1987

1. den - pondělí 9. listopadu 1987

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra )

Uctění památky poslance Sněmovny národů Z. Nováčka

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů

Zpráva předsedkyně výboru mandátového a imunitního SN poslankyně B. Kocinové

Platnost volby poslance SN Pavla Koyše ověřena

2. Slib nově zvoleného poslance Sněmovny národů

Slib poslance SN Pavla Koyše

3. Volba nově zvoleného poslance do výboru Sněmovny národů

Poslanec SN Pavel Koyš zvolen členem výboru pro kulturu a výchovu SN

4. Zpráva ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

Zprávu přednáší ministr zahraničních věcí ČSSR B. Chňoupek

Komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky zvolena

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL M. Štěpána

Vystoupení poslance SL V. Šípka

Vystoupení poslance SN J. Římana

Vystoupení poslance SN T. Trávníčka

Vystoupení poslance SL L. Kapitoly a otázka ministrovi zahraničních věcí ČSSR B. Chňoupkovi

Vystoupení poslankyně SL M. Bušíkové

Vystoupení poslance SL S. Tomse

Vystoupení poslance SL J. Škuly

Vystoupení poslance SN M. Vacka

Vystoupení poslankyně SN M. Lefflerové a otázka ministrovi zahraničních věcí ČSSR B. Chňoupkovi

Závěrečné slovo ministra zahraničních věcí ČSSR B. Chňoupka a odpovědi na otázky poslanců L. Kapitoly a M. Lefflerové

Zpráva předsedy komise poslanců, místopředsedy SN V. Štáfka

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky schváleno

Schůze přerušena

2. den - úterý 10. listopadu 1987

(Druhý den jednání zahájil a řízení schůze převzal první místopředseda Federálního shromáždění J. Marko )

5. Vládní návrh zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla (tisk 34)

Návrh odůvodňuje ministr paliv a energetiky ČSSR V. Ehrenberger

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně E. Kokavcová

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec O. Haičman

Vystoupení poslankyně SN J. Strnadové

Závěrečné slovo ministra paliv a energetiky ČSSR V. Ehrenbergera

Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla schválen

6. Vládní návrh zákona o státní energetické inspekci (tisk 33)

Návrh odůvodňuje ministr paliv a energetiky ČSSR V. Ehrenberger

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně J. Pančurová

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec M. Štancel

Zákon o státní energetické inspekci schválen

7. Vládní návrh zákona o veterinární péči (tisk 29), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 39)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR a ministr zemědělství a výživy ČSSR M. Toman

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec S. Zamazal

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně A. Vargová

Vystoupení poslance SL J. Ládra

Vystoupení poslance SL R. Římana

Zákon o veterinární péči schválen

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsaná v Madridu dne 4. května 1987 (tisk 35)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR K. Laco

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně J. Moltašová

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně I. Prievozníková

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsaná v Madridu dne 4. května 1987 schválena

9. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. června do 9. listopadu 1987 (tisk 40)

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. června do 9. listopadu 1987 vzata na vědomí

Schůze skončena

Seznam příloh:

- Usnesení Sněmovny lidu č. 44 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 9. a 10. listopadu 1987

- Usnesení Sněmovny národů č. 47 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 9. a 10. listopadu 1987

- Usnesení Sněmovny národů č. 48 k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů na ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny národů č. 49 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na volbu poslance do výboru Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny lidu č. 45 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

- Usnesení Sněmovny národů č. 50 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

- Usnesení Federálního shromáždění č. 20 ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

- Usnesení Federálního shromáždění č. 24 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsaná v Madridu dne 4. května 1987


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP