22. - 23. června 1987

OBSAH

zprávy o 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané ve dnech 22. a 23. června 1987

1. den - pondělí 22. června 1987

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra)

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1986 (tisk 31)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR J. Žák

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu místopředseda Sněmovny lidu A. Hůla

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Csémi

Vystoupení poslance SN K. Daráže

Vystoupení poslankyně SL M. Králové

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN M. Štefánika a otázka ministru zahraničního obchodu ČSSR B. Urbanovi

Vystoupení poslankyně SL R. Gdovinové

Vystoupení poslance SL S. Jandy

Vystoupení poslankyně SN V. Klůzové

Vystoupení poslance SL F. Brabence

Vystoupení místopředsedy Sněmovny národů V. Štáfka

Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSSR B. Urbana poslanci SN M. Štefánikovi

Závěrečné slovo ministra financí ČSSR J. Žáka

Závěrečné slovo společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu místopředsedy SL V. Hůly

Usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1986, schváleno

Schůze přerušena

2. den - úterý 23. června 1987

Druhý den jednání zahájil a řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny lidu V. Vedra

2. - Vládní návrh zákona o změnách zákona o mateřském příspěvku (tisk 25)

- Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk 26)

- Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce (tisk 27)

- Vládní návrh zákona o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu (tisk 28)

Návrhy odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSSR M. Boďa

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně O. Mikundová

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Jenerál

Vystoupení poslankyně SN H. Michlové

Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku schválen

Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení schválen

Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce, schválen

Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, schválen

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví (tisk 16), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 23)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj J. Obzina

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Dobiáš

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně D. Hornáčková

Vystoupení poslance SL Z. Rady

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, schválen

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Athénách dne 23. října 1986 (tisk 20)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR J. Žák

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec H. Panster

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Pampúch

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Athénách dne 23. října 1986, schválena

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 (tisk 21)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR K. Laco

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně J. Moltašová

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Dobrovolný

Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969, schválena

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu, přijatá v New Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987 (tisk 22)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR K. Laco

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec E. Krauskopf

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně E. Timaníková

Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu, přijatá v New Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987, schválena

7. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. března 1987 do 22. června 1987 (tisk 30)

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. března 1987 do 22. června 1987 vzata na vědomí

Schůze skončena

Seznam příloh:

- Usnesení Sněmovny lidu č. 32 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 22. a 23. června 1987

- Usnesení Sněmovny národů č. 37 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 22. a 23. června 1987 137

- Usnesení Federálního shromáždění č. 11 k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1986 (tisk 31)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 17 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Athénách dne 23. října 1986 (tisk 20)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 18 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 (tisk 21)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 19 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu, přijatá v New
Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987 (tisk 22)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP