Úterý 24. března 1987

24. března 1987

ZPRÁVA O 4. SPOLEČNÉ SCHŮZI SNĚMOVNY LIDU A SNĚMOVNY NÁRODŮ

Návrh pořadu schůze:

1. Volba místopředsedy Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

2. Zpráva vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v Brasilii dne 26. srpna 1986 (tisk 15)

4. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 18)

5. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. prosince 1986 do 23. března 1987 (tisk 17)

Praha 1987Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP