Úterý 24. března 1987

OBSAH

zprávy o 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané dne 24. března 1987

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra)

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Volba místopředsedy Federálního shromáždění

Složení volební komise poslanců SL k volbě místopředsedy FS schváleno

Tajná volba místopředsedy Federálního shromáždění

2. Zpráva vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

Zprávu přednáší předseda vlády ČSSR L. Štrougal

Složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení schváleno

Zpráva předsedy volební komise Sněmovny lidu poslance J. Krylla

Zpráva předsedy volební komise Sněmovny národů poslance J. Turošíka

Místopředseda Federálního shromáždění poslanec Ján Janík zvolen

Vystoupení poslance SL S. Brokeše

Vystoupení poslance SN J. Dvorského

Vystoupení poslance SL J. Hlavačky

Otázka poslance SN M. Štefánika předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi

Vystoupení poslankyně SN B. Kocinové

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL A. Čmela

Vystoupení poslance SL J. Černíka

Vystoupení poslance SL J. Kalkuse

Vystoupení poslance SL V. Hajka

Vystoupení poslankyně SN M. Řehkové

Vystoupení poslankyně SL D. Vávrové

Otázka poslance SL V. Vondrouše místopředsedovi vlády ČSSR a předsedovi Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj J. Obzinovi

Vystoupení poslankyně SN E. Silvanové

Vystoupení poslance SN K. Rusova

Vystoupení poslance SL V. Davida a otázky předsedovi vlády ČSSR

Odpověď místopředsedy vlády ČSSR a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj J. Obziny na otázky poslance SL V. Vondrouše

Závěrečné slovo předsedy vlády ČSSR L. Štrougala a jeho odpovědi na otázky poslance SN M. Štefánika a poslance SL V. Davida

Předseda návrhové komise, místopředseda Sněmovny národů V. Štáfek

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení schváleno

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v Brasilii dne 26. srpna 1986 (tisk 15)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR J. Žák

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně D. Slabá

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec V. Liščák

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v Brasilii dne 26. srpna 1986, schváleny

4. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 18)

Návrh odůvodňuje místopředseda ÚV NF ČSSR T. Trávníček

Soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky zvolen

5. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. prosince 1986 do 23. března 1987 (tisk 17)

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. prosince 1986 do 23. března 1987 vzata na vědomí

Schůze skončena

Seznam příloh:

- Usnesení Sněmovny lidu č. 25 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. března 1987

- Usnesení Sněmovny národů č. 28 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. března 1987

- Usnesení Sněmovny lidu č. 26 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu 6 členné volební komise k tajné volbě místopředsedy Federálního shromáždění

- Usnesení Sněmovny lidu č. 27 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu místopředsedy Federálního shromáždění

- Usnesení Sněmovny národů č. 29 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu místopředsedy Federálního shromáždění

- Zápis o volbě místopředsedy Federálního shromáždění, podepsaný volební komisí poslanců Sněmovny lidu

- Zápis o volbě místopředsedy Federálního shromáždění, podepsaný volební komisí poslanců Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny lidu č. 28 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

- Usnesení Sněmovny národů č. 30 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

- Usnesení Federálního shromáždění č. 9 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v Brasilii dne 26. srpna 1986 (tisk 15) 125

- Usnesení Federálního shromáždění č. 10 k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 18)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP