Redakční sdělení

- Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o osmém pětiletém plánu) je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR v částce č. 26 z roku 1986

- Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR v částce č. 26 z roku 1986
Přihlásit/registrovat se do ISP