Úterý 9. prosince 1986

OBSAH

zprávy o 3. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané ve dnech 8. a 9. prosince 1986

1. den - pondělí 8. prosince 1986

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra)
Prezidiální sdělení
Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Slib poslanců Sněmovny lidu a poslanců Sněmovny národů

Slib složili

poslanci SL M. Žákovič a F. Brabenec

poslanci SN J. Šimúth a J. Konvit

2. Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o osmém pětiletém plánu) (tisk 7) a společná zpráva výboru ústavně právního Sněmovny lidu a výboru ústavně právního Sněmovny národů (tisk 13)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní plánovací komise S. Potáč

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu místopředseda Sněmovny lidu A. Hůla

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec A. Blažej

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL S. Tichavského

Vystoupení poslance SN M. Štancela

Vystoupení poslance SL R. Tichého

Vystoupení poslance SL J. Matouška

Vystoupení poslance SN J. Juchelky

Vystoupení poslance SL J. Škuly

Vystoupení poslankyně SN D. Kancírové

Vystoupení poslankyně SN N. Lefflerové

Vystoupení poslance SL V. Štixe

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSSR a předsedy státní plánovací komise S. Potáče

Závěrečné slovo společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu, místopředsedy Sněmovny lidu A. Hůly

Závěrečné slovo společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance A. Blažeje

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986-1990
(zákon o osmém pětiletém plánu) schválen

3. Návrh Stanoviska Federálního shromáždění ČSSR k Provolání Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 19. listopadu 1986 k parlamentům a národům světa v zájmu odvrácení jaderného nebezpečí (tisk 12)

Návrh odůvodňuje předseda zahraničního výboru Sněmovny lidu M. Štěpán

Stanovisko Federálního shromáždění ČSSR k Provolání Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům a národům světa schváleno

Schůze přerušena

2. den - úterý 9. prosince 1986

Druhý den jednání zahájil a řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny národů D. Hanes

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 (tisk 11)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR J. Žák

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Csémi

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Bezecný

Vystoupení poslance SN J. Stanka

Vystoupení poslance SL Z. Kučery

Vystoupení poslance SL J. Puchmeltra

Vystoupení poslankyně SL M. Obžerové

Vystoupení poslankyně SN Jany Veselé

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL J. Belka

Vystoupení poslankyně SL J. Pekařové

Závěrečné slovo ministra financí ČSSR J. Žáka

Závěrečné slovo společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance J. Csémiho

Závěrečné slovo společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu poslance J. Bezecného

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 schválen

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v New Delhi dne 27. ledna 1986 (tisk 5)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR J. Žák

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec F. Vymětal

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec I. Hlaď

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou I.ndie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v New Delhi dne 27. ledna 1986 schválena

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957 ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972, podepsaná v Sofii dne 24. dubna 1986 (tisk 8)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSSR M. Boďa

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně H. Králíčková

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně A. Kollárová

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957 ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972, podepsaná v Sofii dne 24. dubna 1986 schválena

7. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 9)

Návrh odůvodňuje místopředseda ÚV NF ČSSR T. Trávníček

Soudci z povolání vojenských soudů zvoleni

Soudci z povolání vojenských soudů zproštěni funkcí soudců

8. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. června do 7. prosince 1986 (tisk 10)

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. června do 7. prosince 1986 vzata na vědomí

Schůze skončena

- Usnesení Sněmovny lidu č. 18 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a
Sněmovny národů ve dnech 8. a 9. prosince 1986

- Usnesení Sněmovny národů č. 18 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 8. a 9. prosince 1986

- Usnesení Federálního shromáždění č. 4 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v New Delhi dne 27. ledna 1986 (tisk 5)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 5 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957 ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972, podepsaná v Sofii dne 24. dubna 1986 (tisk 8)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 6 k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 9)
- Usnesení Federálního shromáždění č. 7 k návrhu Stanoviska Federálního shromáždění ČSSR k Provolání Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 19. listopadu 1986 k parlamentům a národům světa v zájmu odvrácení jaderného nebezpečí (tisk 12)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP