USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 8

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na zřízení dalších výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 zřídila kromě mandátového a imunitního výboru tyto další výbory:

ústavně právní

zahraniční

branný a bezpečnostní

pro plán a rozpočet

pro průmysl, dopravu a obchod

pro zemědělství a výživu

pro kulturu a výchovu

pro sociální politiku.

Lichner v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP