ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

IV. volební období

142

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Jaroslav Bobek, nar. 27. 2. 1933

JUDr. Emil Hesek, nar. 7. 6. 1928

k městskému soudu v Praze:

JUDr. Jaroslava Adamičková, nar. 8. 4. 1934

Věra Barabasová, prom. práv., nar. 20. 3. 1933

JUDr. Robert Fremr, nar. 8. 11. 1957

JUDr. Petr Hübner, nar. 13. 12. 1954

JUDr. Eva Keményová, nar. 23. 2. 1946

JUDr. Milena Němcová, nar. 25. 4. 1950

k obvodnímu soudu pro Prahu 3:

JUDr. Pavel Čížkovský, nar. 12. 12. 1960

JUDr. Helena Koucká, nar. 22. 5. 1952

JUDr. Milan Vybulka, nar. 21. 10. 1950

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

Malvína Mašková, nar. 12. 1. 1948

JUDr. Zora Musilová, nar. 27. 5. 1951

k obvodnímu soudu pro Prahu 5:

Daniela Benešová, nar. 19. 2. 1948

k obvodnímu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Ivana Kohoutová, nar. 1. 3. 1952

k obvodnímu soudu pro Prahu 8:

JUDr. Vladislav Šíma, nar. 21. 10. 1945

JUDr. Jana Vocetková, nar. 2. 8. 1961

k obvodnímu soudu pro Prahu 9:

JUDr. Marcela Kolibová, nar. 17. 7. 1949

ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. Pavel Kučera, nar. 11. 2. 1940

k okresnímu soudu v Berouně:

Jarmila Černá, prom. práv., nar. 4. 12. 1944

k okresnímu soudu v Kladně:

JUDr. Jitka Hauptmanová, nar. 18. 9. 1951

Naděžda Vlasáková, nar. 2. 2. 1949

k okresnímu soudu v Mělníku:

Emanuel Bednář, nar. 15. 2. 1948

k okresnímu soudu v Mladé Boleslavi:

Ladislav Tolnay, nar. 4. 3. 1947

k okresnímu soudu v Nymburku:

JUDr. Marie Havránková, nar. 6. 9. 1954

k okresnímu soudu Praha - východ:

JUDr. Marie Mrhálková, nar. 22. 12. 1948

k okresnímu soudu Praha - západ:

JUDr. Marie Drahokoupilová, nar. 22. 10. 1942

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. František Strouha, nar. 22. 11. 1940

k okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

Vlastislav Vlček, nar. 26. 11. 1950

k okresnímu soudu v Písku:

JUDr. Eva Skoumalová, nar. 12. 1.2. 1958

JUDr. Jiří Vondruška, nar. 7. 12. 1946

k okresnímu soudu ve Strakonicích:

JUDr. Miroslav Bažata, nar. 4. 12. 1945

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Alena Kasalová, nar. 6. 3. 1946

k okresnímu soudu v Domažlicích:

Vladimír Matějíček, nar. 21. 8. 1951

JUDr. Alena Podraská, nar. 27. 1. 1962

k okresnímu soudu v Chebu:

JUDr. Vlasta Anýžová, nar. 25. 9. 1961

k okresnímu soudu Plzeň - město:

JUDr. Jana Daňková, nar. 6. 7. 1950

k okresnímu soudu v Sokolově:

Eva Přibylová, nar. 3.3.1941

JUDr. Ladislav Šturma, nar. 1. 4. 1951

k okresnímu soudu v Tachově:

JUDr. Jan Kříž, nar. 1. 7. 1946

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. František Kaván, nar. 11. 5. 1927

Karel Šemík, nar. 6. 9. 1949

k okresnímu soudu v České Lípě:

JUDr. Ivana Lukášová, nar. 21. 3. 1962

k okresnímu soudu v Děčíně:

JUDr. František Gratzel, nar. 4. 4. 1947

Milan Vokoun, nar. 6. 5. 1957

k okresnímu soudu v Chomutově:

JUDr. Vlastimil Dřímal, nar. 27. 8. 1961

k okresnímu soudu v Liberci:

JUDr. Jarmila Potužáková, nar. 7. 11. 1961

Naděžda Řípová, nar. 23. 12. 1954

JUDr. Vladimír Velenský, nar. 19. 1. 1952

k okresnímu soudu v Litoměřicích:

JUDr. Jiřina Kalová, nar. 1. 9. 1948

k okresnímu soudu v Mostě:

Hana Bílková, nar. 1. 11. 1940

Miroslav Honska, nar. 20. 11. 1943

JUDr. Vladimír Kurka, nar. 1. 4. 1948

k okresnímu soudu v Teplicích:

Miroslav Čapek, nar. 20. 9. 1961

JUDr. Ivana Kurková, nar. 2. 3. 1962

JUDr. Jana Nováková, nar. 30. 9. 1959

JUDr. Janka Pipková, nar. 5. 1. 1960

k okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Luboš Pospíšil, nar. 2. 12. 1961

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Anna Bímová, nar. 12. 7. 1950

Jaromír Janků, nar. 30. 9. 1934

JUDr. Ladislav Mifek, nar. 27. 8. 1949

JUDr. Jiří Slezák, nar. 9. 3. 1948

JUDr. Jana Šírová, nar. 20. 10. 1947

k okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě:

JUDr. Helena Geržová, nar. 2. 8. 1952

k okresnímu soudu v Jičíně:

JUDr. Jitka Lažová, nar. 16. 9. 1954

k okresnímu soudu v Pardubicích:

Irena Šťastná, nar. 5. 7. 1948

k okresnímu soudu ve Svitavách:

JUDr. Věra Petrová, nar. 31. 7. 1952

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Jaromír Papírník, nar. 5. 8. 1946

k městskému soudu v Brně:

JUDr. Jana Kubenová, nar. 23. 9. 1950

JUDr. Ivo Panák, nar. 12. 7. 1959

k okresnímu soudu Brno - venkov:

JUDr. Petr Sahánek, nar. 25. 9. 1960

k okresnímu soudu v Břeclavi:

JUDr. Alena Fantová, nar. 9. 8. 1952

JUDr. Jaroslav Poredský, nar. 16. 2. 1948

k okresnímu soudu v Kroměříži:

JUDr. Vlastimil Křižka, nar. 19. 4. 1947

JUDr. Ladislav Palatin, nar. 20. 3. 1959

k okresnímu soudu v Prostějově:

Pavel Marčík, nar. 23. 7. 1947

Antonín Werner, nar. 15. 9. 1946

k okresnímu soudu v Uherském Hradišti:

JUDr. Jan Arnošt, nar. 26. 9. 1946

k okresnímu soudu ve Vyškově:

JUDr. Vilém Ravek, nar. 30. 11. 1951

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Zdeněk Faldyna, nar. 24. 9. 1924

JUDr. Milan Nesvadba, nar. 1. 6. 1929

JUDr. Jaroslav Neubauer, nar. 27. 4. 1932

JUDr. Věra Zelená, nar. 14. 3. 1928

k okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Jan Novák, nar. 14. 4. 1947

k okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

Jiřina Jalůvková, nar. 22. 1. 1950

Jana Niedobová, nar. 10. 11. 1951

JUDr. Vanda Poklopová, nar. 23. 12. 1950

JUDr. Jaroslava Volná, nar. 12. 3. 1952

k okresnímu soudu v Karviné:

Josef Kožušník, nar. 17. 8. 1939

k okresnímu soudu v Opavě:

Irena Hamplová, nar. 24. 1. 1954

k okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Stanislav Gloznek, nar. 2. 3. 1951

Dagmar Míková, nar. 8. 11. 1950

k okresnímu soudu v Šumperku:

JUDr. Josef Michálek, nar. 24. 11. 1950."

V Praze 23. dubna 1986

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP