7. - 8. října 1971

9.schůze7. a 8. října

ZPRÁVA

O SPOLEČNÉ SCHŮZI

SNĚMOVNY LIDU A SNĚMOVNY NÁRODŮ

Pořad schůze:

Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 - 1975 /zákon o pátém pětiletém plánu/ /tisk 84/

Vládní návrh zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení /tisk 83/.

Vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení /tisk 82/

Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení /tisk 81/

Vládní návrh zákona o mateřském příspěvku /tisk 80/

Vládní návrh zákona o ochraně státního tajemství /tisk 79/

Vládní návrh zákona o lidové kontrole /tisk 85/

Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí, podepsaná v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 11. února 1971 /tisk 77/

Praha 1971

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP