20. - 21. prosince 1970

Zpráva

o 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů v Praze dne 20. a 21. prosince 1970

OBSAH

Zahájení společné schůze

/předseda Federálního shromáždění prof. dr. D. Hanes/

Uvítání prvního tajemníka ÚV KSČ dr. G. Husáka a presidenta republiky L. Svobody.

Návrh poslanců Erbana, Pillera, Hanese, Kučery B., Pospíšila, Mjartana, Hanúska, Pelnáře, Daubnera, Horáka a Zavadila na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 128/68 Sb., o Národní frontě

Omluvy poslanců - ohlášení přítomnosti

Hlasování

Rezignace poslanců Sněmovny národů a Sněmovny lidu

Projev předsedy vlády ČSSR dr. L. Štrougala

1. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády prof. dr. K. Laco

Vystoupení zpravodaje výborů SL poslance akad. V. Knappa

Vystoupení zpravodaje výborů SN poslance J. Kopeckého

Řeč poslankyně E. Litvajové

Řeč poslance dr. A. Neumana

Řeč poslance J. Srba

Řeč poslance J. Zedníka

Řeč zpravodaje výborů SL poslance akad. V. Knappa

Hlasování

Schválení ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č.

143/1968 Sb., o československé federaci

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

2. Vládní návrh ústavního zákona o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR

Vystoupení zpravodaje výborů SN poslance dr. Zb. Kiesewettera

Vystoupení zpravodaje výborů SL poslance J. Šariny

Řeč poslankyně A. Ševčíkové

Hlasování

Schválení zákona o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR

3. Vládní návrh zákona o působnosti federálních ministerstev

Vystoupení zpravodaje výborů SL poslance dr. Vl. Maříka

Vystoupení zpravodaje výborů SN poslance J. Hájka

Řeč poslance ing. J. Paulíka

Hlasování

Schválení zákona o působnosti federálních ministerstev

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky

Návrh odůvodňuje ministr dr. B. Kučera

Vystoupení zpravodaje výborů SN poslance dr. J. Macury

Vystoupení zpravodaje výborů SL poslance J. Švirce

Hlasování

Schválení zákona, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

5. Návrh Slovenské národní rady na vydání ústavního zákona o volbě poslanců krajských národních výborů ve Slovenské socialistické republice

Návrh odůvodňuje místopředseda SNR Št. Fábry

Vystoupení zpravodaje výborů SN poslance Št. Infnera

Vystoupení zpravodaje výborů SL poslance J. Šedíka

Řeč poslance D. Futeje

Hlasování

Schválení ústavního zákona o volbě poslanců krajských národních výborů ve Slovenské socialistické republice.

6. Vládní návrh zákona o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

Návrh odůvodňuje ministr vnitra ČSSR ing. Radko Kaska

Vystoupení zpravodaje výborů SN poslance M. Berníka

Vystoupení zpravodaje výborů SL poslance J. Hlíny

Hlasování

Schválení zákona o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

7. Vládní návrh zákona o národohospodářském plánování

Návrh odůvodňuje ministr ing. K. Martinka

Vystoupení zpravodajkyně výborů SL poslankyně L. Šmehlíkové.

Vystoupení zpravodaje výborů SN poslance ing. L. Martináka

Řeč poslance Vl. Housera

Řeč poslance Št. Bielika

Řeč zpravodajkyně výborů SL poslankyně L. Šmehlíkové

Hlasování

Schválení zákona o národohospodářském plánování

Schůze přerušena - stanoveno její pokračování

2. den - neděle 21. prosince 1970

Zahájení přerušené společné schůze

/předsedkyně Sněmovny lidu MUDr. S. Pennigerová/

Omluvy poslanců

8. Vládní návrh zákona o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR ing. R. Rohlíček

Vystoupení zpravodaje SN poslance ing. M. Ptáčka

Vystoupení zpravodaje SL poslance ing. E. Slobody

Řeč poslance doc. V. Kapišovského

Řeč poslance ing. P. Rapoše

Řeč poslance Vl. Vybrala

Hlasování

Schválení zákona o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik

9. Vládní návrh zákona o Státní bance československé

Návrh odůvodňuje generální ředitel SBČs ing. Svatopluk Potáč

Vystoupení zpravodaje SN poslance ing. Fr. Mišeje

Vystoupení zpravodaje SL poslance V. Krutiny

Řeč poslance ing. V. Ptáčka

Řeč poslance ing. Št. Vajdy

Hlasování

Schválení zákona o Státní bance československé

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

10. Vládní návrh zákona o devizovém hospodářství

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR ing. R. Rohlíček

Vystoupení zpravodaje SL poslance V. Petráska

Vystoupení zpravodaje SN poslance Zd. Gavendy

Řeč poslance L. Černého

Hlasování

Schválení zákona o devizovém hospodářství

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku

Návrh odůvodňuje náměstek hlavního arbitra ČSSR V. Brandejs

Vystoupení zpravodaje SL poslance J. Mušala

Vystoupení zpravodajkyně SN poslankyně J. Kaňkové

Hlasování

Schválení zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení

hospodářského zákoníku

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži

Návrh odůvodňuje náměstek hlavního arbitra ČSSR V. Brandejs

Vystoupení zpravodaje SN poslance ing. K. Löbla

Vystoupení zpravodaje SL poslance ing. V. Galaby

Hlasování

Schválení zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

/Řízení schůze převzal předseda SN Vojtech Mihálik/

Oznámení, že poslanec SL Konstantin Pištělka rezignoval na funkci poslance FS

13. Návrh poslanců Erbana, Pillera, Hanese, B. Kučery, Pospíšila, Mjartana, Hanúska, Pelnáře, Daubnera, Horáka a Zavadila na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě

Návrh odůvodňuje poslanec Jan Pelnář

Vystoupení zpravodaje SL poslance V. Červinky

Vystoupení zpravodaje SN poslance dr. T. Holomka

Hlasování

Schválení zákona, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě

14. Vládní návrh zákona o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR a ministr plánování ČSSR ing. Václav Hůla

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR ing. R. Rohlíček

Vystoupení zpravodaje SL poslance ing. V. Červeného

Vystoupení zpravodaje SN poslance ing. V. Ptáčka

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Řeč poslance ing. J. Proškovce

Upozornění členům předsednictva FS o svolání krátké schůze

Řeč poslance ing. Fr. Gacíka

Řeč poslance J. Hanuse

Oznámení pro poslance České národní rady

Řeč poslance J. Voráče

Řeč poslance P. Žilinského

Řeč poslance O. Burgera

Řeč poslance ing. J. Šimona

Řeč poslance Fr. Koníčka

Hlasování

Schválení zákona o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje ČSSR a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971

Ukončení schůze

x x x

Nepřednesené diskusní příspěvky poslanců Federálního shromáždění

poslanec J. Haško

poslanec ing. E. Píš

poslanec ing. E. Píš

x x x

Přehled usnesení Federálního shromáždění

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci /tisk 54/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o působnosti federálních ministerstev /tisk 55/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu ústavního zákona o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky /tisk 56/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o národohospodářském plánování /tisk 57/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o pravidlech státního rozpočtu čs. federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik /rozpočtová pravidla/ /tisk 58/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o Státní bance československé /tisk 59/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o devizovém hospodářství /tisk 60/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti /tisk 61/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky /tisk 62/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníka /tisk 63/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži /tisk 64/

- Usnesení Federálního shromáždění k návrhu Slovenské národní rady na vydání ústavního zákona o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice /tisk 65 /

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971 /tisk 66/

- Usnesení Federálního shromáždění k návrhu poslanců Erbana, Pillera, Hanese, B. Kučery, Pospíšila, Mjartana, Hanúska, Pelnáře, Daubnera, Horáka a Zavadila na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě /tisk 67/


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP