Pondělí 28. dubna 1969

UZNESENIE SNEMOVNE ĽUDU

k návrhu Predsedníctva Snemovne ľudu na voľbu volebnej komisie pre vykonanie voľby predsedu Federálneho zhromaždenia


Snemovňa ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na 2. spoločnej schôdzi dňa 28. apríla 1969

zvolila

poslanca Františka Bubníka, Jana Červinku, Emila Holáňa, Magdalénu Lapárovú, dr. h. c. Jozefa Lukačoviča, dr. Antóniu Petrusovú, Jana Šubrta a Ferdinanda Tomášika

za členov volebnej komisie.


Bubník v. r.
Prof. dr. Hanes v. r.
Šubrt v. r.
podpredseda
overovatelia
Federálneho zhromaždenia


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP