Pondělí 28. dubna 1969

UZNESENIE SNEMOVNE NÁRODOV

k návrhu Predsedníctva Snemovne národov na voľbu volebnej komisie pre vykonanie voľby predsedu Federálneho zhromaždenia

Snemovňa národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na 2. spoločnej schôdzi dňa 28. apríla 1969

zvolila

poslanca Ing. Ernesta Bielika, Boženu Hašplovú, Jaroslava Kučeru, Elenu Pastorkovú, ing. Emila Píša, Ing. Milana Ptáčka

za členov volebnej komisie.


Súlety v. r.
Prof. dr. Hanes v. r.
Dr. Dutková v. r.
podpredseda
overovatelia
Federálneho zhromaždenia


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP