Pondělí 28. dubna 1969

UZNESENIE FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA
k oznámeniu predsedu Federálneho zhromaždenia prof. dr. Petra Colotku, CSc., o vzdaní sa funkcie predsedu FZ

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky na

2. spoločnej schôdzi dňa 28. apríla 1969

vzalo na vedomie oznámenie

prof. dr. Petra Colotku, CSc., o vzdaní sa funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia.


Súlety v. r.
Prof. dr. Hanes v. r.
Šubrt v. r.
podpredseda
overovatelia
Federálneho zhromaždenia


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP