Sobota 30. března 1968

Předseda NS s. Laštovička: Vážený soudruhu presidente, blahopřejeme vám vřele k vašemu zvolení do funkce presidenta republiky. Přišli jsme k vám, abychom vás doprovodili k vykonání státního aktu, ke složení slibu. Prosím, abyste se s námi odebral do čela sálu.

(Předseda NS s předsedou vlády doprovázejí presidenta republiky do čela sálu. Uvádějí ho na vyhrazené místo. Předseda NS a předseda vlády odcházejí na svá místa. President republiky usedá.)

Vážený soudruhu presidente republiky, Národní shromáždění Československé socialistické republiky jako představitel všeho lidu vás zvolilo presidentem Československé socialistické republiky.

Podle článku 63 ústavy se ujímáte své funkce složením ústavního slibu.

Žádáme Vás proto, vážený soudruhu presidente, abyste přistoupil k ústavě Československé socialistické republiky, položil na ni pravici a vykonal ústavní slib.

(Je 11.32 hodin. Všichni v sále povstávají.)

President ČSSR arm. gen. Ludvík Svoboda: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice a věci socialismu. Své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu, budu dbát blaha republiky a zachovávat ústavu a ostatní zákony socialistického státu."

(Dlouhotrvající potlesk. Zaznívá státní hymna.)

Předseda NS. s. Laštovička: Vážený soudruhu presidente, prosím, abyste stvrdil svým podpisem před Národním shromážděním slavnostně složený slib, jak to odpovídá staré tradici. (President podepisuje ústavní slib.)

Vážený soudruhu presidente, z vůle občanů naší vlasti, kterou vyjádřilo Národní shromáždění Vaším zvolením, stal jste se presidentem Československé socialistické republiky.

Ve Vaší volbě vidí náš lid a Národní shromáždění povzbuzení v úsilí o realizaci zásad a uskutečnění cílů obrodného procesu, v jehož čele je ústřední výbor Komunistické strany Československa.

Vidí v ní oporu při upevňování jednoty našich národů a všeho lidu, i příznivého a progresívního rozvoje naší socialistické společnosti.

Blahopřejeme Vám vřele k Vašemu zvolení do nejvyšší státní funkce a přejeme Vám ve Vaší práci hodně úspěchů v dobrém zdraví. (Opět zaznívá dlouhotrvající potlesk.)

Vážené soudružky a soudruzi, vážení hosté, končím schůzi Národního shromáždění.

(Schůze skončila v 11.37 hodin.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP