Zabezpečení, sociální

Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. T. 86.

Přik. výb. zeměděl., zdravot. a úst. práv.,

zpr. t. 87; zprav. J. Borůvka,

na poř. 13, 29. 3. 1962; 47,

osnova zákona schválena 72,

Zákon č. 32 Sb. ze dne 10. 3. 1962.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. T. 184.

Přik. výb. zeměděl., zdrav. a úst. práv.,

zprav. posl. Rajtora,

na poř. 25, 25. 3. 1964; 17,

osnova zákona schválena 27.

Zákon č. 56 Sb. ze dne 25. 3. 1964.

Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení. T. 193.

Přik. výb. úst. práv. a zdrav.,

zprav. posl. Žiak,

na poř. 26, 4. 6. 1964; 8,

zákon schválen 54.

Zákon č. 101 Sb. ze dne 4. 6. 1964.

Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. T. 194.

Přik. výb. zemědělskému, úst. práv. a zdrav.,

zprav. posl. Hejlová,

na poř. 26, 4. 6. 1964; 8,

zákon schválen 55.

Zákon č. 103 Sb. ze dne 4. 6. 1964.

 

Zákon, Lesní

Vládní návrh zákona o lesích a lesním hospodářství. T. 12.

Přik. výb. zeměděl. a úst. práv.,

zpr. t. 25; zprav. F. Jurča,

na poř. 4, 17. 11. 1960; 151,

osnova zákona přijata 175.

Zákon č. 166 Sb. ze 17. 11. 1960.

 

Zákon o Československém rozhlase

Vládní návrh zákona o Československém rozhlase. T. 157.

Přik. výb. kult.,

zprav. posl. Šafařík Josef,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 171.

Zákon č. 17 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Zákon o Československé televizi

Vládní návrh zákona o Československé televizi. T. 158.

Přik. výb. kult.,

zpr. t. 173; zprav. posl. V. Dobiáš,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 180.

Zákon č. 18 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Zákon o dani z motorových vozidel

Vládní návrh zákona o dani z motorových vozidel. T. 191.

Přik. výb. pro plán a rozpočet,

zprav. posl. Tymeš,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 117,

zákon schválen 134.

Zákon č. 98 sb. ze dne 5. 6. 1964.

 

Zákon o dráhách

Vládní návrh zákona o dráhách. T. 153.

Přik. výb. pro plán a rozp. a úst. práv.,

zpr. t. 180; zprav. posl. Kulička,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 71,

osnova zákona schválena 92.

Zákon č. 51 Sb. ze dne 26. 2. 1964.

 

Zákon o evidenci nemovitostí

Vládní návrh zákona o evidenci nemovitostí. T. 155.

Přik. výb. ústav. práv.,

zprav. posl. Fr. Šik,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 158.

Zákon č. 22 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Zákon o hospodaření s byty

viz: Byty

 

Zákon o hospodaření s byty

Vládní návrh zákona o hospodaření s byty. T. 174.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. Dohnalová,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 52,

osnova zákona schválena 71.

Zákon č. 41 Sb. ze dne 26. 2. 1964.

 

Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním

Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním. T. 145.

Přik. výb. úst. právnímu,

zpr. t. 165; zprav. posl. J. Janulík,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 76,

osnova zák. schválena 83.

Zákon č. 97 Sb. ze dne 4. 12. 1963.

 

Zákon o notářských poplatcích

Vládní návrh zákona o notářských poplatcích. T. 154.

Přik. výb. pro plán a rozp. a úst. práv.,

zprav. posl. Fr. Tymeš,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 163.

Zákon č. 24 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Zákon o rodině

Vládní návrh zákona o rodině. T. 146.

Přik. výb. zdravotnímu a úst. práv.,

zpráva t. 167; zprav. posl. J. Zedník,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 36,

osnova zákona schválena 67.

Zákon č. 94 Sb. ze dne 4. 12. 1963.

 

Zákon o rozvoji rostlinné výroby

Vládní návrh zákona o rozvoji rostlinné výroby. T. 185.

Přik. výb. zeměděl.,

zprav. posl. Svoboda Mir. inž.,

na poř. 25, 25. 3. 1964; 30,

osnova zákona schválena 91.

Zákon č. 61 Sb. ze dne 25. 3. 1964.

 

Zákon o rybářství

Vládní návrh zákona o rybářství. T. 137.

Přik. výb. zemědělskému,

zpr. úst.; zprav. posl. F. Jurča,

na poř. 22, 5. 12. 1963; 106,

osnova zákona schválena 112.

Zákon č. 102 Sb. ze dne 5. 12. 1963.

 

Zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Vládní návrh ústavního zákona o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. Fogel Jozef,

ha poř. 23, 31. 1. 1964; 187.

Zákon č. 16 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. T. 184.

Přik. výb. zeměděl., zdrav. a úst. práv.,

zprav. posl. Rajtora,

na poř. 25, 25. 3. 1964; 17,

osnova zákona schválena 27.

Zákon č. 56 Sb. ze dne 25. 3. 1964.

 

Zákon o státním notářství

Vládní návrh zákona o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád). T. 144.

Přik. výb. úst. práv.,

zpr. t. 161; zprav. posl. A. Perkovič,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 72,

osnova zákona schválena 76.

Zákon č. 95 Sb. ze dne 4. 12. 1963.

 

Zákon o státním plánu

Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964. T. 171.

Přik. výb. pro plán a rozp.,

zprav. mpř. NS Valo Jozef,

na poř. 23, 30. 1. 1964; 10.

Zákon č. 15 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Zákon, Školský

Vládní návrh zákona o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon). T. 22.

Přik. výb. zdrav., zeměděl., prům., kult. a úst. práv.,

zpr. t. 29; zprav. S. Kernerová,

na poř. 5, 15. 12. 1960; 6,

osnova zákona přijata 70.

Zákon č. 186 Sb. z 15. 12. 1960.

 

Zákon o technické normalizaci

Vládní návrh zákona o technické normalizaci. T. 187.

Přik. výb. průmyslovému,

zprav. posl. Klas,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 105,

zákon schválen 110.

Zákon č. 96 Sb. ze dne 5. 6. 1964.

 

Zákon o telekomunikacích

Vládní návrh zákona o telekomunikacích. T. 195.

Přik. výb. pro plán a rozp.,

zprav. posl. Kulička,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 110,

zákon schválen 117.

Zákon č. 110 Sb. ze dne 5. 6. 1964.

 

Zákon o trestním řízení soudním

Vládní návrh zákona o trestním řízení soudním. T. 66.

Přik. výb. úst. práv.,

zpr. t. 73; zprav. dr. Kučera,

na poř. 10, 29. 11. 1961; 18,

osnova zákona přijata 68.

Zákon č. 141 Sb. z 29. 11. 1961.

 

Zákon, Trestní

Vládní návrh trestního zákona. T. 65.

Přik. výb. úst. práv.,

zpr. t. 72; zprav. mpř. NS dr. Škoda,

na poř. 10, 29. 11. 1961; 9,

osnova zákona přijata 67.

Zákon č. 140 Sb. z 29. 11. 1961.

 

Zákon, Trestní

Vládní návrh zákona, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb. T. 135.

Přik. výb. úst. práv.,

úst. zpr.; zprav. J. Zedník,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 90,

osnova zákona schválena 94.

Zákon č. 53 Sb. ze dne 9. 7. 1963.

 

Zákon, Ústavní

viz: Ústava

 

Zákon o vnitrozemské plavbě

Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě. T. 159.

Přik. výb. pro plán a rozp. a ústav. práv.,

zprav. posl. Varmuža Vlad.,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 166.

Zákon č. 26 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Zákon o zrušení celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů

Vládní návrh zákona, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů. T. 168.

Přik. výb. pro plán a rozp.,

zprav. posl. Jos. Katolický,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 188.

Zákon č. 19 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky

Vládní návrh zákona o zvýšení péče o těhotné ženy a matky. T. 183.

Přik. výb. zdrav. a úst. práv.,

zprav. posl. Šťastná,

na poř. 25, 25. 3. 1964; 4,

osnova zákona schválena 16.

Zákon č. 58 Sb. ze dne 25. 3. 1964.

 

Zákonná opatření

Zpráva předsedy NS o zákonném opatření předsednictva NS o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. 8. 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády. P-1.

Na poř. 4, 16. 11. 1960; 8,

zákonné opatření schváleno 10.

Zákon č. 110 Sb. ze dne 13. 7. 1960.

Zpráva předsedy NS o zákonném opatření předsednictva NS o náhradách poslanců NS. P-2.

Na poř. 4, 16. 11. 1960; 8,

zákonné opatření schváleno 10.

Zákon č. 111 Sb. ze dne 13. 7. 1960.

Zpráva předsedy NS o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení č. 20 Sb. z roku 1954, o organizaci státní báňské správy. P-3.

Na poř. 4, 16. 11. 1960; 8,

zákonné opatření schváleno 10.

Zákon č. 124 Sb. ze dne 10. 8. 1960.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích. P-4.

Na poř. 4, 16. 11. 1960; 8,

Zákonné opatření schváleno 10.

Zákon č. 138 sb. ze dne 14. 9. 1960.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi. P-5.

Na poř. 6, 18. 1. 1961; 4,

zákonné opatření schváleno 6.

Zákon č. 1 Sb. ze dne 11. 1. 1961.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě. P-6.

Na poř. 7, 18. 4. 1961; 161,

zákonné opatření schváleno 164.

Zákon č. 25 Sb. ze dne 10. 3. 1961.

Zpráva předsedy NS o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do NS a zákona o volbách do národních výborů. P-7.

Na poř. 7, 18. 4. 1961; 161,

zákonné opatření schváleno 164.

Zákon č. 26 Sb. ze dne 10. 3. 1961.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva NS, o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů. P-8.

Na poř. 9, 19. 9. 1961; 192,

zákonné opatření schváleno 194.

Zákon č. 85 Sb. ze dne 9. 9. 1961.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva NS o přičlenění Státní arbitráže ČSSR k předsednictvu vlády. P-9.

Na poř. 9, 19. 9. 1961; 192,

zákonné opatření schváleno 194.

Zákon č. 87 Sb. ze dne 9. 9. 1961.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva NS o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ÚV KSČ. P-10.

Na poř. 9, 19. 9. 1961; 192,

zákonné opatření schváleno 194.

Zákon č. 86 Sb. z 9. 9. 1961.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva NS o náhradě mzdy při vojenském cvičení. P-11.

Na poř. 10, 30. 11. 1961; 183,

zákonné opatření schváleno 185.

Zákon č. 101 Sb. ze dne 22. 9. 1961.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů. P-12. (Pův. vl. n. zák. t. 74.)

Na poř. 12, 23. 2. 1962; 153,

zákonné opatření schváleno 155.

Zák. opatření č. 4 Sb. ze dne 23. 1. 1962.

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků. P-13.

Na poř. 14, 18. 5. 1962; 30,

zákonné opatření schváleno 32.

Zák. opatření č. 40 Sb. ze dne 17. 4. 1962.

Vládní návrh zákonného opatření o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd. P-14.

Na poř. 14, 18. 5. 1962; 30,

zákonné opatření schváleno 32.

Zák. opatření č. 40 Sb. ze dne 17. 4. 1962.

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi. P-15.

Na poř. 16, 19. 12. 1962; 71,

zákonné opatření schváleno 74.

Zák. opatření č. 63 ze dne 11. 7. 1962.

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD. P-16.

Na poř. 16, 19. 12. 1962; 71,

zákonné opatření schváleno 74.

Zák. opatření č. 80 Sb. ze dne 8. 8. 1962.

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic. P-17.

Na poř. 16, 19. 12. 1962; 71,

zákonné opatření schváleno 74.

Zák. opatření č. 77 sb. ze dne 8. 8. 1962.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství. P-18.

(Pův. vl. n. zák. t. 111.)

Na poř. 17, 25. 1. 1963; 160,

zákonné opatření schváleno 163.

Zák. opatření č. 1 Sb. ze dne 5. 1. 1963.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení Státního cenového výboru. P-19.

(Pův. vl. n. t. 112.)

Na poř. 17, 25. 1. 1963; 160,

zákonné opatření schváleno 163.

Zákon č. 2 Sb. ze dne 5. 1. 1963.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva NS o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů. P-20.

Na poř. 17, 25. 1. 1963; 160,

zákonné opatření schváleno 163.

Zákon č. 3 Sb. ze dne 5. 1. 1963.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o vydání zákonného opatření předsednictva NS o Státní komisi pro investiční výstavbu. P-21.

Na poř. 21, 25. 9. 1963; 43,

zákonné opatření schváleno 45.

Zákon č. 62 Sb. ze dne 14. 8. 1963.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o vydání zákonného opatření předsednictva NS o Státní mzdové komisi. P-23.

Na poř. 22, 5. 12. 1963; 135.

zákonné opatření schváleno 137.

Zákon č. 84 Sb. ze dne 13. 11. 1963.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o vydání zákonného opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů. P-25.

Na poř. 23, 31. 1. 1964; 194,

zákonné opatření schváleno 195.

Zákon č. 4 Sb. ze dne 16. 1. 1964.

Zpráva předsedy Národního shromáždění o vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv. P-26.

Na poř. 26, 5. 6. 1964; 157,

zákonné opatření schváleno 158.

Zákon č. 69 Sb. ze dne 8. 4. 1964.

Zpráva o vydání zákonného opatření předsednictva NS, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání. P-27.

Zprávu podal posl. Zd. Fierlinger,

na poř. 1, 24. 6. 1964; 189 (IV. v. o.),

zákonné opatření schváleno 189.

Zákon č. 112 Sb. ze dne 17. 6. 1964.

Zpráva o vydání zákonného opatření předsednictva NS, o příplatcích na lázeňskou péči. P-28.

Zprávu podal posl. Zd. Fierlinger,

na poř. 1, 24. 6. 1964; 189 (IV. v. o.),

zákonné opatření schváleno 189.

Zákon č. 113 Sb. ze dne 17. 6. 1964.

 

Zákoník hospodářský

Vládní návrh hospodářského zákoníku. T. 188.

Přik. výb. průmysl., zeměděl. a úst. práv.,

zprav. posl. inž. Goppoldová,

na poř. 26, 4. 6. 1964; 59,

zákoník schválen 104.

Zákon č. 109 Sb. ze dne 4. 6. 1964.

 

Zákoník mezinárodního obchodu

Vládní návrh zákona o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu). T. 149.

Přik. výb. pro plán a rozpočet,

zpr. t. 166; zprav. posl. J. Šubrt,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 83,

osnova zákona schválena 99.

Zákon č. 101 Sb. ze dne 4. 12. 1963.

 

Zákoník občanský

Vládní návrh občanského zákoníku. T. 156.

Přik. výb. úst. práv.,

zpráva t. 181; zpravodajka posl. Litvajová,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 17,

vládní návrh občanského zákoníku schválen 52.

Zákon č. 40 Sb. ze dne 26. 2. 1964.

 

Zákonnost, Socialistická

Zpráva generálního prokurátora posl. dr. Bartušky podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

Usnesení ke zprávě gen. prokurátora o stavu socialistické zákonnosti přijato. 9, 19. 9. 1961, 174.

Zpráva předsedy Nejvyššího soudu o činnosti a dalších úkolech soudů při upevňování socialistické zákonnosti.

Řeč předsedy Nejvyššího soudu dr. Urválka 11, 21. 12. 1961; 5,

zpráva předsedy Nejvyššího soudu vzata na vědomí 29.

 

Zemědělství

Vládní návrh zákona o organizaci řízení zemědělství. T. 120.

Přik. výb. zemědělskému a ústavně právnímu,

zprav. Josef Borůvka,

na poř. 19, 12. 4. 1963; 5,

osnova zákona schválena 50.

Zákon č. 32 Sb. ze dne 12. 4. 1963.

 

Znaky, Státní

Vládní návrh zákona o státním znaku a o státní vlajce. T. 24.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. E. Litvajová,

na poř. 4, 17. 11. 1960; 175,

osnova zákona přijata 179.

Zákon č. 163 Sb. ze dne 17. 11. 1960.

 

Ženy, práce - (Mezinárodní organizace práce)

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 4 o noční práci žen, přijaté Generální konferencí Mezinárodní organizace práce, která se konala od 29. října 1919 ve Washingtonu. T. 126.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. B. Danielová,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 100,

s výpovědí Úmluvy vysloven souhlas 102.

 

Ženy, Těhotné

Vládní návrh zákona o zvýšení péče o těhotné ženy a matky. T. 183.

Přik. výb. zdrav. a úst. práv.,

zprav. posl. Šťastná,

na poř. 25, 25. 3. 1964; 4,

osnova zákona schválena 16.

Zákon č. 58 Sb. ze dne 25. 3. 1964.Přihlásit/registrovat se do ISP